Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”

Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”, u organizaciji  Kluba Parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Međunarodnog Republikanskog Instituta (IRI) i Vanjskopolitičke…