Државни ПАР Монитор – Извјештај за Босну и Херцеговину

Реформа јавне управе (РЈУ) се сматра кључним предусловом свих земаља у процесу интеграција у Европску унију (ЕУ). Као комплексна и свеобухватна реформа, РЈУ у земљама Западног Балкана је строго анализирана кроз СИГМА принципе јавне управе, које је развила ОЕЦД/СИГМА и подржала Европска унија. Принципи дефинишу фунционалну управу у погледу на њену способност да пружи транспарентне, учинковите и ефикасне услуге грађанима и да подржи социо-економски развој.

У контексту великог вањског притиска за осигурање значајног напретка у проведби РЈУ, све важнији су захтјеви унутар земаља за бољом управом, како би континуирано вршили притисак на власти да проводе реформе када, као резултат процеса интеграција, престану вањски притисци и условљавање. Организације цивилног друштва, уз јединствено локално познавање функционалности управа могу предводити заговарачке активности које су усмјерене ка осигуравању боље управе. Неовисни мониторинг РЈУ и дијалози с представницима власти који су засновани на чињеницама могу бити добар начин за постизање овог циља.

На основу наведеног, ЊеБЕР пројекат је извршио први циклус мониторинга. Структуираним приступом, заснованим на чињеницама за мониторинг РЈУ, реформе се приближавају јавности, с посебним фокусом на аспекте РЈУ који су од највећег значаја организацијама цивилног друштва и јавност.
ЊеБЕР мониторинг РЈУ увелико овиси о способностима, знању и вјештинама цивилног друштва Западног Балкана. Он се надограђује на СИГМА принципе јавне управе као темеља РЈУ, док исте анализира кроз независно израђену методологију мониторинга РЈУ. Свеукупна методологија је заснована на одабиру 21 СИГМА принципа у оквиру шест кључних подручја за које се вршио
мониторинг и извјештавања кроз 23 скупна индикатора која се осврћу на различите аспекте РЈУ.

Извјештај доступан овђе.