Споразум о трансатлантскоме трговинском и инвестиционом партнерству: утјецаји на Босну и Херцеговину и друге потенцијалне чланице Европске уније

Да ли је ТТИП био осуђен на пропаст и прије него што је потписан? Примјетно је да унутар земаља чланица ЕУ расте незадовољство које може довести до напуштања даљних преговора и у коначници потписивања уговора. Али ми нисмо чекали да се то догоди већ смо истражили могуће утјецаје ТТИП-а на Босну и Херцеговину и потенцијалне земље чланице.

Док једни тврде је споразум логичан наставак сарадње ових двају економских блокова и да ће имати позитивне мултилатералне ефекте на свјетску економију, други пак тврде да ће од њега проfiтирати само потписнице споразума (или само једна страна), те да ће се створити дугорочни негативни ефекти на свјетску економију. Критике се упућују и у вези с начином вођења преговора, који се одвијајуиза затворених врата, што даје потицај критичарима да проблематизирају будући садржај овог споразума. У свјетлу ових дешавања поставља се питање – какве ће ефекте произвести споменути споразум на економије потенцијалних чланица Европске уније које немају право учешћа у преговорима, а чије је чланство у Унији све извјесније? Хоће ли се те државе пронаћи у ситуацији у којој се њихове економије неће моћи носити с изазовима на најразвијенијем свјетском економском тржишту или ће овај споразум имати позитивне економске ефекте на њихове економије?

Споразум о трансатлантскоме трговинском и инвестиционом партнерству: утјецаји на Босну и Херцеговину и друге потенцијалне чланице Европске уније