Презентација: „Околишањем до Европске уније“

Пета у низу презентација у организацији Вањскополитичке иницијативе БХ (ВПИ БХ) и уз подршку Фонда Отворено Друштво одржана је 24.02.2012. године, у Сарајеву, на тему „Околишањем до Европске уније“ о чему је ВПИ БХ претходно израдила анализу.

Анализа коју је сачинила ВПИ БХ одговара на питање шта је нама околиш и подсјећа нас на наше обавезе према ЕУ. У оцјени усклађености и проведби ацqуис цоммунаутаиреа као први и основни проблем наводи се непостојање државног тијела које ће се бавити питањима заштите околиша. Босна и Херцеговина је једина земља у Европи која нема министарство ни агенцију за заштиту животне средине на државном нивоу. Истиче се непровођење законодавства у ентитетима. Каже се да БиХ трпи због ограниченог административног капацитета и има мало финанцијских ресурса за потребна улагања у околиш.

С тим циљем Босна и Херцеговина мора подузети сљедеће конкретне кораке:

• усвајање закона о заштити околиша на државном нивоу у сврху стварања оквира за јединствену заштиту околиша у цијелој земљи;

• оснивање државне агенције за заштиту околиша (с улогом прегледа стања околиша у БиХ, мониторинга и прикупљања података који би се обрађивали, анализирали те давали приједлози мјера које треба подузети. Агенција би се бавила и имплементацијом међународних споразума, пројеката и програма те других обавеза БиХ из области околиша);

• јачање управних капацитета институција које се баве околишом;

• хармонизација с околишном легислативом ЕУ (најприје с нагласком на управљање отпадом, очување квалитета воде и зрака, заштиту природе, цјеловито спрјечавање и контролу онечишћења а потом унапријеђено усклађивање правне стечевине у смислу проведбе државне околишне стратегије и побољшања механизама суфинанцирања заштите околиша);

• осувремењивање образовних програма у вези с проблематиком заштите околиша;

• афирмација знанственоистраживачког рада и његово попвезивање са стратешким циљевима политике заштите околиша.

Презентацији су присуствовали представници из владиног и невладиног сектора у БиХ који се баве околишем или заштитом животне средине попут Удружења Еко акција из Сарајева, ПЗ Ходбина из Мостара, Центри цивилних иницијатива, Центра за околишно одрживи развој Сарајево, „Вермонт“ из Брчког, Шумарског Факултета Сарајево,Природно-математичког факултета, Универзитета у Сарајеву, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Министарство вањске трговине и економских односа и Фонда за заштиту околиша ФБиХ и сл.

На крају скупа закључено је како је, између осталог, потребно дефинирати конкретне кораке у циљу рјешавања и конкретизације питања околиша, дијагностицирати проблеме у околишу и околишној политици те наставити рад на развоју платформе за дијалог између НВО и владиног сектора као и афирмирати јавни интерес по питању очувања околиша.