Прва Радионица Пројекта: „Увод у Лисабонски споразум за особље и чланове парламента БиХ“

Лисабонски споразум уводи важне иновације у начин доношења одлука у ЕУ. Међутим, због широког спектра домаћих политичких питања која доминирају у БиХ, утјецају Лисабонског споразума на ЕУ и на државе потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ није посвећено довољно пажње. Стога је циљ овог пројекта да пружи детаљан преглед кључних промјена које су уведене у начину на који функционише ЕУ кроз Лисабонски споразум.

Вањскополитичка иницијатива почиње са имплементацијом пројекта „Увод у Лисабонски споразум за особље и чланове парламента БиХ“ који финанцира Британска амбасада у Сарајеву. Прва радионица одржана је 30.-31.03.2011. године на тему „Увод у Лисабонски споразум“ на којем су учествовали парламентарци и стручно особље Народне скупштине Републике Српске и Парламента Федерације БиХ те Парламентарне скупштине БиХ. За ову прилику ВПИ БиХ припремила је и Водић кроз Лисабонски споразум и европске интеграције БиХ, као и Именик европских интеграција.

У ту сврху планирамо организацију четири семинара, који ће обухватити презентације о кључним подручјима институционалног развоја: проширење поља суодлучивања између Еуропског парламента и Вијећа; нову улогу државних парламената у склопу нових одредби у Споразуму; промјену природе предсједавања ЕУ са стварањем сталног Предсједника ЕУ; нову архитектуру за управљане вањском политиком ЕУ која произлази из измјене улоге Високог представника те успостављање Европске службе за вањско ђеловање.