ВПИ БХ у сурадњи с еуроинфоцентрима БиХ информира грађане о процесу еуропских интеграција

Сурадници ВПИ БХ на пројекту „Мониторинг процеса еуропских интеграција у БиХ“ одржали су серију предавања у Зворнику, Мостару и Брчком у сурадњи с еуроинфоцентрима Тузли, Мостару и Брчком.

У БРЧКОМ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ССП-а“

Брчко, 18.11.2009. – У складу са својим основним задатаком усмјереним ка информирању јавности о ЕУ интеграцијама и активностима бх власти на испуњавању преузетих обавеза према Споразуму о стабилизацији и придруживању, Еуро/Евро инфо центар Брчко, у сарадњи са Центром за цивилно друштво Кyодо, Сарајево, Економским факултетом, Брчко и Одсјеком за европске интеграције Владе Брчко дистрикта БиХ, организирао је презентацију на тему „Критички осврт на имплементацију Споразума о стабилизацији и придруживању“.

Презентацију гдина. Ерола Мујановића, из Вањско-политичке иницијативе БиХ, Сарајево пратили су бројни чланови академске заједнице, студенти, локални привредници и политичари. Закључак присутних је био јасан – напредак у провођењу реформи везаних уз европске интегарције је на врло ниском нивоу искључивио због тога што се бх политички лидери не могу усагласити око основних реформских приоритета. Постигнут је мали напредак у области поштивања људских права, а обавеза уставних реформи сведена је на усвајање амандмана које се односе на Брчко дистрикт БиХ, закључак је учесника.
Успостава правног оквира политичке борбе против корупције, боље образовање, те уређеније јавно здравство су неки од најважнијих задатака бх лидера, уколико се држава жели приближити ЕУ, што је и порука са овог скупа.
________________________________________

„ВАЖНОСТ ЕУРОАТЛАНСТКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ТРЕНУТНО СТАЊЕ ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ“

Мостар, 10.11.2009. – Еуро Центар Мостар је у склопу својих активности организирао предавање на тему “Важност еуроантлантских интеграција и тренутно стање придруживања ЕУ“ које је у понеђељак 09.11.2009.године одржано у просторијама Правног факултета Свеучилишта у Мостару.
Продеканица Правног факултета, проф.др. Весна Казазић је испред еуро инфо центра и Факултета представила предавача госп. Давора Вулетића, директора Вањско политичке иницијативе (ВПИ) и захвалила на спремности да на овакав начин приближи информације о интеграцијама и појму „Западни Балкан“ студентима и постипломантима.
________________________________________
„ПЕРСПЕКТИВЕ МЛАДИХ У ПЕРИФЕРНИМ И РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“

Тузла, 06.11.2009. – У склопу својих активности Еуро Инфо Центар Тузла је 05. 11. 2009. године у Интернационалном омладинском центру Крижевићи код Зворника организирао конференцију на тему ”Перспективе младих у периферним и руралним срединама у контексту процеса придруживања европским интеграцијама” са циљем утврдити проблеме с којим се сусрећу млади људи у руралним и периферним подручјима у БиХ и указати на могућности њиховог рјешавања у контексту процеса придруживања европским интеграцијама.

Предавачи, гђа. Анамарија Магазиновић, представница Вањско Политичке Иницијативе-е је говорила о локалном и руралном развоју у складу са имплемнентацијом ССП-а, као и компонентама развоја и могућности аплицирања из програма ИПА, доц. др. Исмет Сејфија, професор на Факултету политичких наука у Сарајеву, Шевал Шехић, координатор омладинског центра у Крижевићима и Ђорђе Радановић, предсједник европског покрета младих у БиХ су говорили о положају младих у руралним срединама као и о проблемимма и шансама руралног развоја у БиХ.

Учесници Конференције представници омладинских невладиних организација из свих дијелова БиХ, представници ОСЦЕ-а, развојних агенција” Нерда” и “Боспо”и представници опћинских власти сложили су се да су нужна даља научна и стручна истраживања која ће осигурати емпиријску основу за процјену стања и планирања развоја села и периферије.