Јачање капацитета и заговарачких способности за веће учешће ОЦД земаља Вишеградске групе и западног Балкана

Позадина

Вањскополитичка иницијатива БХ, у сарадњи са партнерима из мреже Think for Europe и представницима В4 земаља проводи пројекат у циљу јачања капацитета и заговарачких способности организација цивилног друштва са западног Балкана и земаља Вишеградске групе. Пројекат финансира International Visegrad Fund.

Временски оквир

март 2017. – фебруар 2018.

Циљ пројекта

Пројекат ће се осврнути на изазове система доношења политика јачањем могућности организација цивилног друштва са западног Балкана како би активније учествовале у процесу доношења политика и заговарале за бољи правни оквир размјеном искустава са представницима земаља вишеградске групе В4 (Чешка Република, Мађарска, Словачка и Пољска). Кроз размјену знања и искустава унутар региона земаља В4 и конзорциј од десет партнера са западног Балкана, повећат ће се капацитети и заговарачке способности партнера са ЗБ. Пројекат ће унаприједити капацитета партнера из ЗБ6 земаља и њихову релевантност унутар и изван мреже Тhink for Europe, и унаприједити новоосновани Центар за изврност за системе доношења политика (CEPS_WeB).

За више информација молимо контактирајте info@vpi.ba