Јачање капацитета за ЕУ интеграције у БиХ – Подршка у припреми стицања статуса кандидата за ЕУ (ЕУ Упитник)

О пројекту

Од фебруара до марта 2016. године Вањскополитичка иницијатива БХ је спроводила пројекат „ЕУ Упитник“ којег је финансирао Good Governance Fund (ГГФ) с циљем побољшања капацитета институција БиХ у припреми високо квалитетних одговора на ЕУ Упитник.

Буџет

GBP 8,155,00

Циљ пројекта

Циљ пројекта је био пружити помоћ Дирекцији за европске интеграције БиХ у техничкој припреми и развијању капацитета потребних за припрему одговора како би се почела техничка припреме одговора БиХ на ЕУ Упитник уз побољшање смјерница и методологија које је ДЕИ припремила и побољшању капацитета за високо квалитетни превод БиХ законодавства и званичних одговора БиХ влада.

Крајем 2015. године, Предсједништво БиХ и Вијеће Министара су изразили план предаје захтјева за чланство почетком 2016. године. Иако је ЕУ давала знакове да БиХ још увијек није испунила неке од основних захтјева прије но што захтјев може бити формално разматран, искуства других држава из региона су показала да се с техничким припрема за кључну фазу разматрања апликације, што је одговарање на ЕУ Упитник – треба почети што је прије могуће. Свеобухватност и квалитет одговора појединачних држава директно утјече на Мишљење (Аvis) које даје Европске комисија о спремности одређене државе да добије статус кандидата, што утјече на почетак и ток преговора.

За више информација о пројекту молимо контактирајте info@vpi.ba