Центар Изврсности за системе утврђивања политика на Западном Балкану – ЦЕПС ЊеБ

О пројекту

Вањскополитичка иницијатива БХ тренутно спроводи шестомјесечни пројекат којег подржава Програм за промоцију регионалног истраживања (РРПП) за Западни Балкан и у партнерству са шест организације из региона (Еuropean Policy Centre – Србија, Еuropean Policy Institute – Македонија, Институт Алтернатива – Црна Гора, Institute for Democracy and Mediation– Албанија, Group for Legal and Political Studies – Косово).

Партнерске организација сурађују у оквиру Тхинк фор Еуропе мреже тхинк танкова и центара за истаживање ЕУ политика у југоисточној Европи (TEN) који је основан због слабе регионалне сарадње у истраживању ЕУ политика. Тематски фокус ТЕН-а је базиран, између осталог, на учешћу организација цивилног друштво у процесу стварања политика и доношења одлука, регионалне димензије процеса приступања ЕУ, реформа јавне администрације и административних капацитета за ЕУ интеграције, добро управљање и одговорност владе. ТЕН је скоро започео пројекат „Унапређење капацитета цивилног друштва Западног Балкана за мониторинг јавне управе“ (WеБЕР) на којем учествују сви партнери са овог пројекта.

Буџет

CHF 11,145

Циљ пројекта

Циљ пројекта јесте стварање основе за успоставу центра изврсности за утврђивање политика, у склопу институционалног оквира којег пружа ТЕН. Пројекат је усмјерен за стварање потражње и подизања свјести о потреби истраживања и анализе политика на регионалом нивоу гђе постоји мала потражња, кроз заједничко истраживање и заговарање. ЦЕПС ЊеБ би уочио регионалне аспекте система утврђивања политика, процедуре, приступе и капацитете који су заједнички за регион и функционисао изван националних агенди. Пројекте активности су усмјерене на концептуализацију ЦЕПС ЊеБ кроз организацију интерактивних радионица за чланице ТЕН мреже и њихових сарадника.

За више информације о пројекту контактирајте info@vpi.ba