Подршка организацијском развоју тхинк танк организација

Podrška organizacijskom razvoju think thank organizacija

О пројекту

Вањскополитичка иницјатива БХ је започела имплементацију двогодишњег пројекта подршке организацијском развоју организација које се баве анализирањем и истраживањем политика (тхинк тханкова). Пројекат финансира Тинк Танк Фанд Фондације Отворено Друштво.

Буџет

USD: 99,980

Циљ пројекта

У оквиру пројекта ВПИ БХ ће радити на унапређењу интерних процедура које су усмјерене на побољшање квалитете инстраживања, комуникацијских и заговарачких капацитета, као и на менаџерским способностима за кључно особље. У току трајања пројекта напредак ВПИ БХ ће се базирати на доприносу стабилизације, консолидацији и институционализацији неких од основних предувјета, у погледу политика, процедура и капацитета неопходних за дугорочно одржавање развоја организације.

За више информација о пројекту молимо контактирајте info@vpi.ba