Подршка организацији радионица о родноодговорном буџетирању и политичкој економији

Циљ пројекта је организовање радионица о родноодговорном буџетирању и политичкој економији за представнице Клуба Парламентарки Представничког дома Парламента ФБиХ. Радионице су од великог значаја за функционисање Клуба те повећање знање и разумијевања политичке економије као и осигуравања да ће стечено знање користити у наставку својих активности унутар Клуба и Парламента ФБиХ. Клуб Парламентарки ПД ФБиХ је прво парламентарно тијело које окупља заступнице из различитих политичких партија а чију успоставу је помогао ВПИ БХ.

Трајање: аугуст 2017. – аугуст 2018.

Донатор: Америчка амбасада Сарајево