Обликујемо и дебатујемо о будућности ЕУ

Подручје: Главни циљ пројекта је иницирање дискусије и дебате у четири Европске државе (Естонија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Латвија) о будућности Европске уније. Државе укључене у пројекат су двије „нове“ чланице ЕУ (Естонија и Малта/Латвија), једна најновија чланица ЕУ (Хрватска) и једна земља кандидат (Босна и Херцеговина) које представљају различите регије Европе. Пројектне активности се одвијају у прољеће 2015. године те су неке реализоване у току 2016. године.

Активности у свакој држави су се одржале на државном али и на локалном/регионалном нивоу. У свакој држави су укључени другачији учесници (доносиоци одлука, државни службеници као и скупине на које ће се директно односити секторалне ЕУ политике: млади, подузетници, социјално угрожене скупине итд).

Партнери: Jan Tonission Institute (Естонија), European Education Forum (Хрватска), Biedriba „Solis Tuvak“ (Латвија)

Донатор:   Europe for Citizens programme. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.