Мој сусјед. Приче упјешног интер-религијског диjалога унутар и изван земаља Вишеградске групе

Опис пројекта и циљеви:

Унутар земаља Вишеградске групе исламофобија је у порасту, као и у другим дијеловима Европске уније. Узимајући у обзир инструментализацију избјеглица муслимана као извора несигурости од стране власти и директних пријетњи за националну сигурност, овим пројектом желимо скренути пажњу на растуће интолеранције према Исламу унутар земаља Вишеградске групе.

Главни циљ пројекта јесте подизање свијести младих унутар В4 земаља о хисторијској улози Ислама у Европским земљама, стављајући нагласак на разумијевање Ислама као вишегласне религије и њене стварности која није уско повезана са тероризмом или ратовањем.

Наши циљеви су:

1)      Деконструкција нетачних и политички инструментализованих погледа на основу којих се Ислам представља као опасност и непријатељски настројена религија

2)      Понудити младим Чесима, Мађарима, Бугарима и Словацима читање хисторије у којем Ислам није стран европској куллтуције и да успјешни дијалог између Муслиама и Кришћана може бити (и, заправо, и јесте) правило, а не изузетак

3)      Фокусирање на образовање младих из Централне Европе о главним стубовима Ислама, излажући их причама успјешног интер-религијског суживота и дијалога из Босне и Херцеговине.

4)     Понудити младима из Центране Европе могућност да истраже властите религијске контексте и идентификују примјере интер-религијских заједница унутар којих Муслимани и Кришћане живе заједно тако што ће бити позвани да учештвују у фотографском такмичењу које ће имати за циљ приказати примјере интер-религијског дијалога.

Трајање:  аугуст, 2018. – јануар, 2020.

Донатор:  Интернатионал Висеград Фунд

Партнери: