Мониторинг реформе јавне управе на Западном Балкану

О пројекту

Од децембра 2015. године Вањскополитичка иницијатива БХ реализује трогодишњи регионални пројекат „Унапређење капацитета цивилног друштва Западног Балкана за мониторинг јавне управе“ (WeBER).

Пројекат се реализује уз подршку Европске комисије у оквиру програма „Подршка цивилном друштву и медијима 2014-2015 – Подршка регионалним тематским мрежама организација цивилног друштва” а у партнерству са 6 организација са Западног Балкана и Европе (European Policy Centre – Србија, European Policy Institute – Македонија, Институт Алтернатива – Црна Гора, Institute for Democracy and Mediation – Албанија, Group for Legal and Political Studies – Косово и Еuropean Policy Centre – Белгија).

Портал WebER пројекта

Буџет

EUR: 21,392,87

Циљ пројекта

Циљ пројекта је јачање капацитета организација цивилног друштва и медија на Западном Балкану за учешће у креирању и имплементацји реформе јавне управе. Организације цивилног друштва препознате су као значајни актери у креирању јавних политика на националном и регионалном нивоу због чега овај пројекат настоји да ојача њихове наџорне и консултантске способности. Квалитетно и аналитично извештавање медија на тему реформе јавне управе засновано на аргументима и доказима има пођеднако значајну улогу у овим процесима. Због тога се пројекат као другој таргет групи окреће управо медијима.

инфографика о пројекту (на енглеском језику)

За више информација о пројекту молимо контактирајте info@vpi.ba