Политичке анализе

НАПОМЕНА: Публикације су доступне на латиничном писму

Косић, И., Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2018). „Европска (ре) конекција Балкана – потрага за новим модалитетима сарадње“. Сарајево.

Косић, И., Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2016а). Циљеви одрживог развоја у БиХ: Реформски процеси у које су сви укључени. Сарајево

Сомун, Х., & Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2016б). Иран и Средњи Исток: Перспективе на старим премисама. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2016ц). ЕУ Програми у БиХ: Равноправан партнер или недовољно искориштени потенцијал? Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2016д). Кантони у ФБиХ: Реалности и очекивања у процесу приступања ЕУ. Сарајево.

Топчагић О., & Вањскополитичка иницијатива БХ. (2016е). Статус кандидата за чланство у ЕУ: Између изазова и слабости. Сарајево.

Илерхус, Ј., и Капетановић, А. (Ур.). (2015). Наслијеђе мира: Босна и Херцеговина 20 година послије Дејтонског мировног споразума. Сарајево: Фридрих-Еберт Штифтунг (ФЕС).

Омербеговић-Араповић, А. (2015). Нови капиталистички систем Босне и Херцеговине: Реформска агенда и Модел друштвене кохезије као инструменти. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2015). Економске прилике у Русији и могуће посљедице по западни Балкан: с фокусом на Босну и Херцеговину. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014а). Балкански троугао: Европска перспектива као Питагорина теорема. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014б). Нови Пут свиле води преко Балкана: Кина и земље југоисточне европе. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014ц). Споразум о трансатлантскоме трговинском и инвестиционом партнерству: ефекти на Босну и Херцеговину и друге потенцијалне чланице Европске уније. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013а). Билатерални односи Босне и Херцеговине и Србије Фокус на спољну политику Србије према БиХ. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013б). Економска дипломатија – изазов високог приоритета за Босну и Херцеговину: Нон нова сед нове (Не нова , већ на нови начин). Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013). Косово: нова реалност регионалне сарадње. Сарајево.

Хаџикадунић, Е. (2012). БиХ на путу ка Европској унији: Преговори о споразуму о стабилизацији и придруживању – Корак напријед , назад два. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012а). Босна и Херцеговина – Руска Федерација: економски ракурс билатералних односа. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012б). Приступање Републике Хрватске Европској унији: Отворена питања између БиХ и Хрватске и импликације по БиХ. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012ц). Проширење НАТО-а на Босну и Херцеговину: Корак ка стабилности или Не рачуна НА ТО. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011а). Нестално чланство Босне и Херцеговине у Вијећу сигурности Уједињених нација 2010 .– 2011 : Изазови предсједавања током јануара 2011. године. Сарајево.

Бегг, И. (2011). Политичка анализа: Еурозона као фискална унија – одавно потребан сценариј? Гüтерслох.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011б). Њемачка у БиХ: од намјере до иницијативе. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011ц). Револт у арапским земљама: промјене или само обећања. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011д). Утицај национализма на формулирање вањске политике. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2009). Улога цивилног друштва у реформи устава у БиХ. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2006а). Југоисточна европа : регија која долази. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2006б). Спремност за стабилизацију и способност придруживања с ЕУ: Оспособљеност институција и друштва за преговоре о ССП-у. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2005а). Аритметика неодговорности: Како и када направити функционалну транзицију овласти са међународне заједнице на домаће власти. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2005б). Дипломација БиХ: Реалности и потребе: Анализа узрока кризе идентитета вањске политике и дипломације у БиХ. Сарајево.