Мониторинг извјештаји

Напомена: Публикације су доступне на латиничном писму

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012). Јавно мијење БиХ о процесу европских интеграција 2009-2012. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2011а). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Годишњи извјештај 2011. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2011б). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Упоредни извјештај за 2011: Западни Балкан – Босна и Херцеговина. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2010а). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Годишњи извјештај 2010. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2010б). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Упоредни извјештај за 2010: Западни Балкан – Босна и Херцеговина. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2009а). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Други полугодишњи извјештај за 2009. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2009б). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Први полугодишњи извјештај 2009. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2009ц). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Упоредни извјештај за 2009: Западни Балкан – Босна и Херцеговина. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).

–. (2008). Мониторинг процеса европских интеграција Босне и Херцеговине: Прелиминарни извјештај 2008. Сарајево: Вањскополитичка иницијативе (ВПИ БХ).