Politički Sažeci

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH) 2021. Addressing the Lack of Open Data in Bosnia and Herzegovina

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH) 2021. Proactive Transparency and the Right of Access to Information: A Conversation Starter between the Government and the People

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH) 2021. Proaktivna transparentnost i pravo na pristup informacijama: Početak razgovora između vlasti i naroda

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH) 2021. Early consultations in Bosnia and Herzegovina: An exception and not a rule

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH) 2021. Rane konsultacije u Bosni i Hercegovini: Izuzetak, a ne pravilo

Bukovac – Vuletić, A., Šabanović, A. & Vanjskopolitička incijativa BH (VPI BH), (2018), Proaktivna transparentnost i pravo na pristup informacijama: dvije strane istog novčića, Sarajevo

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). 2016. Austrijanci na velikom evropskom ispitu . Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). 2016. Čekajući dobre vijesti usred političke oluje. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016)Hegemoni se vraćaju kući. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016) .U predvječerje američkih predsjedničkih izbora. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016). Lekcija iz demokratije. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016). Kontradikcije Brexita: Brexit ipak nije exit?Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016.) Razjedinjeno kraljevstvo i krnja unija. Sarajevo

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016.) Na izlasku iz EU, skrenite desno. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016). Vrpoljenje demokratije u raljama višeslojnih društvenih podjela. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016). Poljoprivredno osiguranje kao strategija menadžmenta rizika: pregled postojećih modela u Evropi i svijetu. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014b). Privredni razvoj – politike malih i srednjih poduzeća. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014c). Šta nama znači IPA II. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013a). EU-Hrvatska-BiH: Kako je deset godina stalo u jednu. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013b). Identifikacija državne granice između BiH i Republike Hrvatske i druga granična pitanja. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013c). Kako politika uništava privredu: Manipulacijama protiv agrarne reforme. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013d). Korupcija u visokom obrazovanju u BiH – stanje, uzroci, razmjere, rješenja: Niske strasti na najvišem nivou. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013e). Sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013f). Unapređenje uloge javnih službi za zapošljavanje na tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012a). Bosanskohercegovačka kinematografija. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012b). Bruxelles umjesto Zagreba : Hrvatska kao najznačajniji vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012c). „Okolišanjem“ do Evropske unije. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012d). Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH : Između principa i standarda Evropske unije i domaće prakse. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012e). Sistem zaštite i sigurnosti od prirodnih i drugih nepogoda u Bosni i Hercegovini. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012f). Vinski separatizam bez geografskog porijekla – In vino plebiscitum. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011a). Predpristupni fondovi EU: BiH (ne)spremna za velike mogućnosti. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011b). (S)poticaji u poljoprivredi Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011c). Zahtjevi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a u pitanju državne pomoći (državnih potpora). Sarajevo.