Političke Analize

Turčalo, S., Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). & FES BiH (2020). Energetska geopolitika na Balkanu – Geopolitika i evropske integracije Zapadnog Balkana, Sarajevo, 2020.

Miraščija-Džananović, N., Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). & FES BiH (2020). Vanjske politike na zapadnom Balkanu – usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, Sarajevo, 2020.

Vuletić, D., Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). & FES BiH (2019). “Nova dinamika Evrope! Čemu se BiH može nadati?” Sarajevo

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2018). Konkretizacija procesa europskih integracija: Maske će padati (Benchmarks u Bosni i Hercegovini) Sarajevo.

Kosić, I., Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2017). Reformski procesi: BiH u labirintu (samo)nametnutih očekivanja. Sarajevo.

Kosić, I., Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016a ). Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeniSarajevo

Somun, H., & Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016b). Iran i Srednji Istok: Perspektive na starim premisamaSarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016c). EU Programi u BiH: Ravnopravan partner ili nedovoljno iskorišteni potencijal? Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2016d). Kantoni u FBiH: Realnosti i očekivanja u procesu pristupanja EU. Sarajevo.

Topčagić O., & Vanjskopolitička inicijativa BH. (2016e). Status kandidata za članstvo u EU: Između izazova i slabosti. Sarajevo.

Illerhues, J., & Kapetanović, A. (Ur.). (2015). Naslijeđe mira: Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog mirovnog sporazumaSarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Omerbegović-Arapović, A. (2015). Novi kapitalistički sistem Bosne i Hercegovine: Reformska agenda i Model društvene kohezije kao instrumenti. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2015). Ekonomske prilike u Rusiji i moguće posljedice po zapadni Balkan: s fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014a). Balkanski trougao: Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014b). Novi Put svile vodi preko Balkana: Kina i zemlje jugoistočne evrope. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014c). Sporazum o transatlantskome trgovinskom i investicionom partnerstvu: efekti na Bosnu i Hercegovinu i druge potencijalne članice Evropske unije. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013a). Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije Fokus na spoljnu politiku Srbije prema BiH. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013b). Ekonomska diplomatija – izazov visokog prioriteta za Bosnu i Hercegovinu: Non nova sed nove (Ne nova , već na novi način). Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013). Kosovo: nova realnost regionalne saradnje. Sarajevo.

Hadžikadunić, E. (2012). BiH na putu ka Evropskoj uniji: Pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju – Korak naprijed , nazad dva. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012a). Bosna i Hercegovina – Ruska Federacija: ekonomski rakurs bilateralnih odnosa. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012b). Pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji: Otvorena pitanja između BiH i Hrvatske i implikacije po BiH. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2012c). Proširenje NATO-a na Bosnu i Hercegovinu: Korak ka stabilnosti ili Ne računa NA TO. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011a). Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija 2010 .– 2011 : Izazovi predsjedavanja tokom januara 2011. godine. Sarajevo.

Begg, I. (2011). Politička analiza: Eurozona kao fiskalna unija – odavno potreban scenarij? Gütersloh.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011b). Njemačka u BiH: od namjere do inicijative. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011c). Revolt u arapskim zemljama: promjene ili samo obećanja. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2011d). Uticaj nacionalizma na formuliranje vanjske politike. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2009). Uloga civilnog društva u reformi ustava u BiH. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2006a). Jugoistočna evropa : regija koja dolazi. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2006b). Spremnost za stabilizaciju i sposobnost pridruživanja s EU: Osposobljenost institucija i društva za pregovore o SSP-u. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2005a). Aritmetika neodgovornosti: Kako i kada napraviti funkcionalnu tranziciju ovlasti sa međunarodne zajednice na domaće vlasti. Sarajevo.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2005b). Diplomacija BiH: Realnosti i potrebe: Analiza uzroka krize identiteta vanjske politike i diplomacije u BiH. Sarajevo.