Ostale Publikacije

Šabanović Anida (FPI BH) (2019) Human Rights Defenders in the Western Balkans (Bosnia and Herzegovina); (Foreign Policy Initiative (FPI BH) – dostupno samo na engleskom jeziku

Ramić-Mesihović, L., Vanjskopolitička inicijativa BH (2018), A sada kada nam se lak na noktima osušio…, VPI BH, Sarajevo

BiH, K. parlamentarki Federalnog parlamenta (2016). Javne politike u službi javnog interesa II Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH);

BiH, K. parlamentarki F. (2015). Javne politike u službi javnog interesa. Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH);

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2015a). Bosna i Hercegovina na putu ka EU članstvu : šta znamo i šta još treba da znamo o procesima integracija? : Rezultati ispitivanja stavova i percepcija o procesu EU integracija Bosne i Hercegovine na ekonomskim fakultetima univerziteta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2015b). Principi uspostave efukasnoga koodrinacionog mehanizma u procesu integracija u Evropsku Uniju za Federaciju Bosne i Hercegovine. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (bez dat.). A da raspustimo narod?

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2014). Perspektive vanjske politike u regionalnoj i prekograničnoj suradnji. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013a). Izabrana najbolja iskustva iz prakse Evropske unije u obrazovanju i edukaciji o borbi protiv korupcije. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013b). Najbolje prakse u monitoringu antikorupcijskih mjera i prijedlog sustava monitoring indikatora. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2013c). Praktični vodič za NVO-e u borbi protiv korupcije. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Álvaro de Vasconcelos. (2011). Nakon Tunisa , Egipat : krik demokracije.

Kapetanović, A. (2010). Smrt multikulturalizmu – sloboda kapitalizmu. Sarajevo.

Erhan Türbedar. (2009). Turska politika za Zapadni Balkan.

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2009). Vanjskopolitički pregled: Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana (Sv. 3). Foreign Policy Initiative (FPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2008a). BTI 2008 │ Bosna i Hercegovina Državni izvještaj. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Preuzeto od http://www.bertelsmann-transformation-index.de/

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2008b). Strukture upravljanja državom u BiH: Jačanjem institucionalnih kapaciteta i preuzimanjem vlasništva nad promjenama u procesu integracije u EU, do funkcionalne države. (Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH), Ur.). Sarajevo: Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2007). Vanjskopolitički pregled: Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana (Sv. 2). Foreign Policy Initiative (FPI BH).

Vanjskopolitička inicijativa (VPI BH). (2006). Vanjskopolitički pregled: Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana (Sv. 1). Foreign Policy Initiative (FPI BH).

de Vasconcelos, Á. (2005). Tunis : šansa za demokracijuiss.europa.eu.