Vanjskopolitička inicijativa BH je nevladina, neprofitna i nezavisna organizacija posvećena promišljanju i analiziranju vanjske politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Vanjskopolitičku inicijativu su 2004 osnovali njeni članovi koji sada tvore Skupštinu organizacije. To je neprofitna, nevladina organizacija koja je posvećena tome da unaprjeđuje i utiče na debatu i raspravu među akademicima, aktivistima te tvorcima politike i odluka u BiH.

Pored redovitih službenih izvješća o napretku reformi u BiH od strane vladinih institucija i međunarodnih organizacija, mi pokušavamo prezentirati kritička gledišta o reformskim procesima pokrivajući politička, ekonomska i društvena pitanja.


Naša misija

Naša misija je da služimo društvu u Bosni i Hercegovini (BiH) i njenim institucijama kroz širok niz istraživačkih mogućnosti, publikacija i organiziranje događaja, koji promoviraju svjesnost o pitanjima unutarnje vladavine u BiH, kao i smjernicama koje ima u vanjskoj politici. VPI BH provodi svoju misiju kroz:

• Podizanje svjesnosti društva o promjenljivoj prirodi i provedbi međunarodnih odnosa, vanjskim poslovima, diplomaciji i posljedicama istih na BiH institucije

• Stručne analize i savjetodavnu ulogu prema kreatorima vanjske politike i donosiocima odluka u zakonodavnim i izvršnim organima u BiH

• Jačanje edukacije i obuke budućih mladih profesionalaca u BiH

• Omogućavanje boljeg razumijevanja javnosti o prirodi procesa reforme struktura upravljanja u BiH, njenoj vanjskoj politici i procesu EU integracija.


Skupština VPI BH

Skupština VPI je najviše tijelo koje donosi odluke i vrši nadzor nad poslovanjem. Skupština imenuje upravu, savjetodavni odbor, bira spoljne suradnike i prima u članstvo nove članove.


FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI