WeBER 2.0 – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu

0% funded

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

U periodu od decembra 2019. do decembra 2022. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) realizuje projekat Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0) posvećen ojačavanju participativne demokratije kroz veće angažovanje civilnog društva u razvoju politika i implementaciji reformi javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije, a naslanja se na prvi WeBER, koji je bio realizovan od decembra 2015. do decembra 2018. godine. Cilj projekta je jačanje položaja organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou i unapređivanje njihove nadzorne i konsultativne uloge. Osposobljavanjem organizacija civilnog društva za učešće u konstruktivnom dijalogu posvećenom reformama, projekat WeBER 2.0 doprinosi regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kvalitetno izvještavanje medija o reformi javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Stoga, najvažnije ciljne grupe projekta su: organizacije civilnog drušva, tijela nadležna za reformu javne uprave (ministarstva/službe), građani i mediji.

Očekivani rezultati projekta su da ojača civilno društvo u procesu izrade i implementacije politika koje se tiču reforme javne uprave, što će dovesti do ojačavanja pozicije civilnog društva da utiče na proces pristupanja Evropskoj uniji.

Pronađite više o projektu ovde: www.par-monitor.org.

Kontakt osoba: Mahir Sijamija, službenik za projekte, VPI BH (mahir@vpi.ba)

1 $
Personal Info

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Donation Total: 1$