Parlament za žene II

0$ of 1$ raised

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

O projektu

Vanjskopolitička inicijativa BH sprovodi desetomjesečni projekat kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH „Parlament za žene II“, kao drugu fazu uspješno okončanog projekta „Parlament za žene“.

Budžet

USD 25,000

Cilj projekta

Cilj projekta jeste osnaživanje Kluba Parlamentarki Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH ohrabrivanjem i osnaživanjem članica Parlamenta da slobodnije i sa više samopouzdanja rade u instituciji koja je orijentisana ka muškarcima. Projekte aktivnosti će omogućiti članicama da zajedničkim radom prevaziđu stranačke razlike, iznađu kompromise i pitanja od zajedničkih interesa te da stvore solidarnost i zajedničku viziju. Projekte aktivnosti podrazumijevaju organizovanje obuka i seminara za članice Kluba kako bi razvile sposobnosti i osnažili njihovu vidljivost i kredibilitet.

Za više informacija o projetu kontaktirajte info@vpi.ba

1 $
Personal Info

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Donation Total: 1$