Fellow

Emina Zeljković

Fellow

Emina Zeljković

Studentica sam četvrte godine odsjeka za Međunarodne odnose na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Kroz svoje studije sam imala priliku učestvovati na mnogo seminara, projekata, treninga i inicijativa koje su vodile velike međunarodne organizacije, nevladine organizacije i instituti.

Fokus mog rada je problematika ljudskih prava, prava manjina i sigurnosti, te se svakodnevno trudim proširiti svoje znanje o tome i ujedno ga prenijeti drugima. Imala sam priliku razgovarati sa mnogim uglednim diplomatama i zvaničnicima iz Svijeta i te sam šanse iskoristila da naučim nešto novo o sferama koje su njihove specijalnosti i kojima se profesionalno bave. U svom daljem školovanju se želim posvetiti oblasti sigurnosti.