VPI BH Research Internship

Emir Velić
Intern

Emir Velić je student treće godine odsjeka za Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu. Tokom studiranja se upoznao sa modernim teorijama međunarodnih odnosa, a posebna interesovanja iskazuje za geopolitiku i evropske integracije. Saradnjom sa Diplomatskim klubom Burch univerziteta imao je priliku sastati se sa brojnim zvaničnicima međunarodnih organizacija, kao i ambasadorima stranih zemalja. Smatra da su mu ova iskustva pomogla u boljem razumijevanju svjetskih političkih tokova, ali i izazova s kojima se Bosna i Hercegovina susreće u kreiranju vanjske politike.

Hana Sarajlić
Intern

Hana Sarajlić je studentica master studija psihologije na Filozofskom  akultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje njenog interesa je uloga emocija nasuprot racionalnosti u oblasti teorije vanjske politike. Također je zainteresirana za istraživanje eksperimentalnih i sociopsiholoških saznanja koja objašnjavaju ponašanje aktera u svjetskoj politici poput nevladinih organizacija, država i individua. Nada se da će njen angažman u području istraživanja korelacije između psihologije i vanjske politike pridonijeti prepoznavanju psiholoških teorija u polju međunarodnih odnosa.

Hata Kujraković
Intern

Hata Kujraković je studentica master studija Evropskih poslova na Lund univerzitetu u Švedskoj. Diplomirala je Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Radila je na projektima vezanim za promociju i poboljšanje ljudskih prava te znanja i vještina među mladim ljudima u BiH. Njena interesovanja su politički procesi u EU. Hata je Humanity in Action BiH fellow, gdje je radila kao projektni asistent.