Fellow

Hana Sarajlić

Fellow

Tajra Hadžić

Fellow

Emir Velić

Fellow

Melisa H. Mehmedović

Fellow

Emir Zukić

Fellow

Minja Čulić

Fellow

Kenan Kadić

Fellow

Haris Kalač

Fellow

Ena Jusufbegović

Fellow

Emina Zeljković

Fellow

Hata Kujraković

Fellow

Hana Sarajlić

Hana Sarajlić je studentica master studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje njenog interesa je uloga emocija nasuprot racionalnosti u oblasti teorije vanjske politike. Također je zainteresirana za istraživanje eksperimentalnih i sociopsiholoških saznanja koja objašnjavaju ponašanje aktera u svjetskoj politici poput nevladinih organizacija, država i individua. Nada se da će njen angažman u području istraživanja korelacije između psihologije i vanjske politike pridonijeti prepoznavanju psiholoških teorija u polju međunarodnih odnosa.

Fellow

Tajra Hadžić

Tajra Hadžić je studentica master studija Međunarodnog menadžmenta na Univerzitetu u Klagenfurtu. Zvanje BA Međunarodnih odnosa i evropskih studija stekla je na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu. Pored formalnog obrazovanja, završila je i SHL Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu, kao i Akademiju o pisanju EU projekata. Kroz Humanity in Action program „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“ radila je na snimanju filma na znakovnom jeziku o ljepotama BiH. Zanima je korištenje EU fondova u cilju poboljšanja demokratskih vrijednosti u BiH, te uticaji vanjskih politika na ekonomske odnose između država.

Fellow

Emir Velić

Emir Velić je student treće godine odsjeka za Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu. Tokom studiranja se upoznao sa modernim teorijama međunarodnih odnosa, a posebna interesovanja iskazuje za geopolitiku i evropske integracije. Saradnjom sa Diplomatskim klubom Burch univerziteta imao je priliku sastati se sa brojnim zvaničnicima međunarodnih organizacija, kao i ambasadorima stranih zemalja. Smatra da su mu ova iskustva pomogla u boljem razumijevanju svjetskih političkih tokova, ali i izazova s kojima se Bosna i Hercegovina susreće u kreiranju vanjske politike.

Fellow

Melisa H. Mehmedović

Melisa H.Mehmedović je diplomirala međunarodne odnose i evropske studije kao najbolja studentica Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na IBU. Dobitnica je stipendije Fondacije “Konrad Adenauer” za nastavak školovanja Njemačkoj, gdje trenutno pohađa master studij iz političkih nauka na Univerzitetu u Kelnu. Odradila je praksu u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH, gdje je u Sektoru za strategiju i politike integracija učestvovala u pripremi odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije. Iza sebe ima publikaciju koja je nastala kao rezultat projekta “Jačanje otpornosti mladih Zapadnog Balkana na radikalizaciju”, u kojem su učestvovale 4 zemlje Zapadnog Balkana uz podršku Slovak Aid i Međunarodnog višegradskog fonda. Melisa je imala priliku predstaviti spomenutu publikaciju na GLOBSEC forumu u Bratislavi, kao i ekspertskoj radionici u Tirani.

Fellow

Emir Zukić

Emir Zukić je student zajedničkih master studija političkih nauka na Univerzitetu u Salzburgu i Univerzitetu u Sarajevu. Diplomirao je međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U 2019. i 2020. bio je asistent na projektu izgradnje mira u prijedorskoj regiji, u organizaciji nevladine organizacije “Most mira” iz Prijedora. On je takođe član Humanity in Action BiH i aktivni član AIESEC -a u Bosni i Hercegovini. Njegovi interesi su izgradnja mira i uloga EU u procesu izgradnje mira i pomirenja.

Fellow

Minja Čulić

Minja Čulić rođen je 22. januara 1998. godine u Mrkonjić Gradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek za međunarodne odnose i diplomatiju, te osvojio Zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku za međunarodne odnose i diplomatiju. Osim sfera međunarodnih odnosa i geopolitike, Čulić je zainteresiran i za sferu međunarodne sigurnosti i održivog razvoja zemalja u tranziciji i aktivan je član nevladinog sektora.

Fellow

Kenan Kadić

Kenan Kadić je magistar politologije. Prvi ciklus je završio na Odsjeku za politologiju, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Zvanje magistra politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije je stekao na istom fakultetu 2020. godine. Dva puta je odlikovan priznanjem „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“. Njegov istraživački interes obuhvata vanjske utjecaje stranih država u BiH, vanjsku politiku EU i vanjsku politiku Bliskog istoka. Posebno ga zanimaju institucionalni mehanizmi i političke elite koje utječu na (ne)stabilnost režima.

Fellow

Haris Kalač

Haris Kalač je student master studija Naprednog finansijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Tokom studiranja stekao je važna iskustva kao što su organiziranje raznih konferencija, te učestvovanje na raznim radionicama koje je organizirao Burch diplomatski klub, čiji je bio i član. Posebno interesovanje mu je uticaj međunarodne ekonomije na odluke vanjske politike.

Fellow

Ena Jusufbegović

Ena Jusufbegović je studentica drugog ciklusa studija na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dodiplomski studij iz je završila na Odsjeku Politologija-Međunarodni odnosi i diplomatija je završila na istom fakultetu sa odličnim uspjehom. Aktivna je članica Savjetodavne grupe mladih pri misiji OSCE u BiH. Pored toga, redovno učestvuje na različitim projektima, seminarima i konferencijama u organizaciji nevladinih organizacija koje se bave temama demokratizacije  i euroatlantskih integracija BiH. 

Fellow

Emina Zeljković

Diplomirala sam Međunarodne odnose na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, sa dodatnom specijalnošću iz ekonomije. Tokom studija imala sam priliku učestvovati na raznim seminarima, projektima i inicijativama koje su podržale i kreirale međunarodne organizacije, nevladine organizacije i različiti instituti. Ono na šta se uglavnom moj rad fokusira je složenost ljudskih prava i sigurnosti. Stalno radim na proširenju svog znanja ne samo u vezi s ovim temama, već i mnogih drugih, te ga koristim za pomoć i edukaciju drugih. Imala sam priliku komunicirati i sa mnogim uglednim diplomatama i zvaničnicima iz cijelog svijeta. I dalje svakodnevno koristim sve što su me naučili da postanem bolja u onome što radim. U svojoj budućoj karijeri željela bih se fokusirati na sigurnosne studije.

Fellow

Hata Kujraković

Hata Kujraković je studentica master studija Evropskih poslova na Lund Univerzitetu u Švedskoj i dobitnica je stipendije Lund University Global Scholarship. Diplomirala je na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u BiH. Radila je na projektima vezanim za promociju i poboljšanje ljudskih prava te znanja i vještina među mladim ljudima u BiH. Njena interesovanja su politički procesi u EU. Hata je članica fondacije Humanity in Action BiH te Vanjskopolitičke inicijative BH.