Mehanizam koordinacije – usaglašavanje mogućeg

Zašto je BiH potreban koordinacioni mehanizam? Da li zato što postojeći ne funkcionira ili zato što je potrebno fragmentirani politički sistem načiniti koherentnijim u dijelu u kojem se radi o komunikaciji sa Briselom? Kad se govori o koordinacionim mehanizmima u BiH, prvenstveno se misli na koordinaciju između nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta. Zbog specifičnosti teme posebno se treba osvrnuti na koordinacioni mehanizma unutar Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Trenutni narativ o koordinacionom mehanizmu izrazito je politiziran, a u javnosti je stvoren utisak da se radi o kompliciranom ustavnopravnom pitanju, nakon čijeg usvajanja, u kakvom god obliku on bio, mogu postojati samo dobitnici i gubitnici.

Ovim dokumentom se argumentiranim i konkretnim pristupom želi doprinijeti promjeni trenutnog narativa o koordinacionom mehanizmu. Namijenjen je onima koji žele razumjeti mehanizam koordinacije i ne predlaže nijedan specifičan modalitet tog mehanizma za Federaciju BiH.

Mehanizam koordinacije – usaglašavanje mogućeg