Projekti

Aktivni projekti

Britanska podrška reformama u BiH – Vanjskopolitička inicijativa BH (vpi.ba)

Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih

WeBER 2.0 – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu

Europeizacija izvan procesa

Razumjevanje i reagovanje na uticaj stranih aktera

Realizovani projekti

Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu (WeBER)

Radionica o pregovaranju za žene Dr. Deborah Kolb

Podrška organizaciji radionica o rodnoodgovornom budžetiranju i političkoj ekonomiji

Efekti instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije države zapadnog Balkana i regionalnu saradnju

Moj susjed. Priče upješnog inter-religijskog dijaloga unutar i izvan zemalja Višegradske grupe

Podrška organizacijskom razvoju think tank organizacija

Mjerilá EU reformi – koliko učinkovito? BENCHER

Jačanje kapaciteta i zagovaračkih sposobnosti OCD zemalja Višegradske grupe i zapadnog Balkana

Program za razvoj mladih profesionalaca u think tankovima

Oblikujemo i debatujemo o budućnosti EU

Parlament za žene II

Centar izvrsnosti za sisteme utvrđivanja politika na Zapadnom Balkanu – CEPS WeB

Jačanje kapaciteta za EU integracije u BiH – Podrška u pripremi sticanja statusa kandidata za EU (EU Upitnik)

V4 – Podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine