Skupština VPI BH

Denisa Sarajlić
Član Skupštine
Doktorirala na temu evropskih poslova na Bath Univerzitetu, Velika Britanija. Prethodno je diplomirala politologiju na Univerzitetu Wolverhampton, a potom stekla i zvanje Master of Arts na studijima diplomacije na Westminster Univerzitetu u Velikoj Britaniji. U periodu od 2012. – 2015. godine obnašala je funkciju zamjenice ministra civilnih poslova u Vijeći ministara BiH. Prije toga je obavljala dužnost direktorice Vanjskopolitičke inicijative BH, a od 2004. – 2010. godine je bila direktorica Političkog odjela Projekta upravne odgovornosti (GAP). U periodu od 2003. do 2004. godine radila je kao politička savjetnica u Uredu visokog predstavnika, a ranije i kao savjetnica ministra vanjskih poslova BiH i zamjenica direktora Odjela za glasanje izvan zemlje u Misiji OSCE-a u BiH. Denisa Sarajlić takođe ima dugogodišnje konsultantsko iskustvo, a objavila je niz akademskih radova, političkih analiza i tekstova na temu evropskih integracija, međunarodnih odnosa i vanjske politike te uloge međunarodne zajednice u BiH. Vodila je više istraživanja i istraživačkih projekata i autorica je niza studija objavljenih u BiH i inozemstvu. Trenutno je uposlena u Vanjskopolitičkoj inicijativa BH kao viša istraživačica.
Davor Vuletić
Predsjednik Skupštine
Već 15 godina bavi se vanjskom politikom i europskim integracijama u institucijama BiH, konsultantskom i think-tank sektoru. Po struci pravnik, magistar znanosti iz oblasti Europskih studija i trenutno doktorant iz Europskog prava na Sveučilištu u Zagrebu. Uža specijalizacija mu je Europsko pravo konkurencije i državnih potpora. Obavljao je funkcije šefa kabineta Ministra u Ministarstvu vanjskih poslova BiH kao i savjetnika u Odjelu za ekonomsku diplomaciju MVP BiH, a više od pet godina bio je savjetnik za vanjsku politiku i europske integracije u Predsjedništvu BiH. Trenutno je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Bio je prvi direktor VPI BH, a kao konsultant radio za niz europskih konsultantskih firmi u oblasti europskog prava, poput SOFRECO, ECORYS, EURECNA, GIZ, Maxell&Stamp. Autor je i kooautor niza stručnih i akademskih članaka i publikacija.
Lejla Ramić-Mesihović
Član Skupštine

Lejla je magistrica Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te doktorant na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije.