Naš tim

Anida Šabanović
Direktorica

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. U VPI BH obavlja različite organizacijske i projektne aktivnosti, čime je doprinijela dodatnoj profesionalizaciji organizacije. Angažovana je na projektima vezanim za javnu upravu i reformske procese, europske integracije, kreiranje i pisanje politika, borbu protiv korupcije te ljudska prava i prava žena. Iskustvo u izradi politika i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH kao konsultantica i saradnica. Anida je autorica i koautorica izvještaja, političkih analiza i tekstova vezanih za proces europskih integracija, kao i rodna pitanja. Jedna je od koautorica poglavlja knjige Pregovaračka politička moć u Bosni i Hercegovini (Negotiating Political Authority in Bosnia-Herzegovina), koja će biti objavljena u Istraživačkom priručniku o rodu i pregovorima koji je uredila Mara Olekalns, profesorica Menadžmenta (pregovori) na Melbourne Business School. Priručnik je u završnoj fazi uređivanja, a očekuje se da će biti objavljen do ljeta 2020. godine. Direktorica VPI BH je od aprila 2019. godine.

Lejla Ramić-Mesihović
Članica Skupštine VPI BH

Lejla je  doktorirala na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Magistrirala je Fakultet političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije. 

Adina Mahić
Viši konsultant

Menadžer preko 20 godina, u BiH i regionu zapadnog Balkana,na poslovima u javnom, privatnom i civilnom sektoru i međunarodnom razvoju.  Profesionalni angažman na projektima DIFD-a, USAID-a, EU/Evropske komisije, CIDA-e, OSCE-a i Svjetske banke u strateškom razvoju programa i njihovoj implementaciji uporedo s izgradnjom partnerstava i network-a donatora i interesnih strana. Generalni direktor SLB/Synergy Leo Burnett agencije za oglašavanje (2004-2014). Konsultant u oblasti komunikacija, menadžmentu medija i medijskom razvoju, integriraranom marketingu.  Specijalizovana za utvrđivanje procjena organizacijskih kapaciteta (OCA) i planova poboljšanja performansi. Trener na području komunikacija, marketinga i medija. Dobrovoljni rad: Predsjednica Upravnog odbora Nansen Dialog centra u BiH.

Haris Ćutahija
Istraživač

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu stekao je zvanje diplomiranog politologa, a poslije i zvanje magistra politologije, usmjerenje evropske integracije. Na Novom Bugarskom univerzitetu stekao je profesionalnu kvalifikaciju u političkom menadžmentu. Iza sebe ima bogato iskustvo u vođenju i implementaciji brojnih projekata u polju evropskih integracija, omladinskog aktivizma, kulture, itd. Za nekoliko bosanskohercegovačkih internet portala piše kolumne i političke analize. Trenutno je zaposlen u Vanjskopolitičkoj inicijativi kao istraživač.

Mahir Sijamija
Službenik za projekte i komunikacije

Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu  (2018). Trenuto je zaposlen kao službenik za projekte i komunikacije u Vanjsko političkoj inicijativi Bosne i Hercegovine i vanjski je saradnik dvije organizacije - Centra za analizu medije i politika i Udruženja BH Novinari. Autor je na Media Watchdog platformi Analziraj.ba i Balkansmedia.org. Prije je radio kao projekt menadžer za INFOHOUSE i kao vanjski saradnik za komunikacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i UNICEF BiH. Također je u svom dosadašnjem radu bio uključen u nekoliko istraživačkih projekata za organizacije kao što su: International Republican Institute, Humanity in action, RRPP, UN, CREDI, Media Center and Albany Associates. Bio je učesnik nekoliko međunarodnih i nacionalnih konferencija, te je objavio nekoliko naučnih radova iz oblasti političkih nauka. Član je UNESCO savjetodavne grupe za Medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini, član Humanity in Action BH mreže i bivši stipendista Udruženja Obrazovanje gradi BiH. 

Emina Kuhinja
Projektna asistentica i istraživačica

Stekla dvojnu Bachelor diplomu iz oblasti Političkih nauka i međunarodnih  odnosa, sa dodatnom specijalnošću iz Međunarodnog prava, sa Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST) i Univerziteta u Buckingham-u. Zatim, magistrirala na dvogodišnjem master (MA)  programu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Salzburgu, smjer Integracije i upravljanje. Bila je učesnica edukacija organizovanih od strane OSCE-a, UNDP-a, te CPCD-a, kao i stručnih seminara Fakulteta društvenih nauka, Univerziteta u Ljubljani i Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Salzburgu. Članica je SSST i EYP (Evropski Omladinski Parlament) Alumnija, te ERASMUS+ mreže. Edukatorica je Atlantske inicijative na teme recipročne radikalizacije, a tu je prethodno bila angažovana na projektima Nasilni ekstremizam i radikalizacija koji vode ka terorizmu, te Rod i reforma pravosuđa u BiH. Trenutno zaposlena kao Projektna asistentica i istraživačica u Vanjskopolitičkoj inicijativi.

Savjetodavni odbor
VPI BH

Članovi Savjetodavnog odbora: 

Denisa Sarajlić

Osman Topčagić,

Hajrudin Somun,

Jasmina Pašalić,

Nina Karađinović,

Michael Weichert,

Emine Bozkurt,

Zlatko Dizdarević,

Marko Radovanović,

Željko Jerkić i

Mesut Idriz.