Naš tim

Anida Šabanović
Direktorica

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. U VPI BH obavlja različite organizacijske i projektne aktivnosti, čime je doprinijela dodatnoj profesionalizaciji organizacije. Angažovana je na projektima vezanim za javnu upravu i reformske procese, europske integracije, kreiranje i pisanje politika, borbu protiv korupcije te ljudska prava i prava žena. Iskustvo u izradi politika i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH kao konsultantica i saradnica. Anida je autorica i koautorica izvještaja, političkih analiza i tekstova vezanih za proces europskih integracija, kao i rodna pitanja. Jedna je od koautorica poglavlja knjige Pregovaračka politička moć u Bosni i Hercegovini (Negotiating Political Authority in Bosnia-Herzegovina), koja će biti objavljena u Istraživačkom priručniku o rodu i pregovorima koji je uredila Mara Olekalns, profesorica Menadžmenta (pregovori) na Melbourne Business School. Priručnik je u završnoj fazi uređivanja, a očekuje se da će biti objavljen do ljeta 2020. godine. Direktorica VPI BH je od aprila 2019. godine.

Lejla Ramić-Mesihović
Članica Skupštine VPI BH

Lejla je  doktorirala na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Magistrirala je Fakultet političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije. 

Nedžma Džananović
Saradnica / Viša istraživačica

Prof. Dr. Nedžma Džananović vanredna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i u Predsjedništvu BiH (Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku. Od 2014. godine dobrovoljno mentorira klub koji okuplja studente zainteresirane za vannastavne aktivnosti pod nazivom Studentski Corps Diplomatique Klub (CD Klub). Autorica je tri knjige, te većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma.

Haris Ćutahija
Istraživač

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu stekao je zvanje diplomiranog politologa, a poslije i zvanje magistra politologije, usmjerenje evropske integracije. Na Novom Bugarskom univerzitetu stekao je profesionalnu kvalifikaciju u političkom menadžmentu. Iza sebe ima bogato iskustvo u vođenju i implementaciji brojnih projekata u polju evropskih integracija, omladinskog aktivizma, kulture, itd. Za nekoliko bosanskohercegovačkih internet portala piše kolumne i političke analize. Trenutno je zaposlen u Vanjskopolitičkoj inicijativi kao istraživač.

Mahir Sijamija
Službenik za projekte i komunikacije

Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu  (2018). Trenuto je zaposlen kao službenik za projekte i komunikacije u Vanjsko političkoj inicijativi Bosne i Hercegovine i vanjski je saradnik dvije organizacije - Centra za analizu medije i politika i Udruženja BH Novinari. Autor je na Media Watchdog platformi Analziraj.ba i Balkansmedia.org. Prije je radio kao projekt menadžer za INFOHOUSE i kao vanjski saradnik za komunikacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i UNICEF BiH. Također je u svom dosadašnjem radu bio uključen u nekoliko istraživačkih projekata za organizacije kao što su: International Republican Institute, Humanity in action, RRPP, UN, CREDI, Media Center and Albany Associates. Bio je učesnik nekoliko međunarodnih i nacionalnih konferencija, te je objavio nekoliko naučnih radova iz oblasti političkih nauka. Član je UNESCO savjetodavne grupe za Medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini, član Humanity in Action BH mreže i bivši stipendista Udruženja Obrazovanje gradi BiH. 

Igor Kosić
Istraživač

Igor je stekao zvanje magistra nauka u okolišnim tehnologijama i međunarodnim odnosima na Diplomatskoj akademiji u Beču i Univerzitetu za tehnologiju u Beču. 2012. godine završio je dodiplomski studij menadžmenta uz dvojnu diplomu Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Griffith koledža u Dablinu. Igor ima veliko iskustvo u istraživanju, posebice o temama održivog razvoja, međunarodnih odnosa i procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Radi u VPI BH od septembra 2016. godine.

Savjetodavni odbor
VPI BH

Članovi Savjetodavnog odbora: 

Denisa Sarajlić

Osman Topčagić,

Hajrudin Somun,

Jasmina Pašalić,

Nina Karađinović,

Michael Weichert,

Emine Bozkurt,

Zlatko Dizdarević,

Marko Radovanović,

Željko Jerkić i

Mesut Idriz.