Hoda Dedić

Hoda Dedić

Hoda Dedić je magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Kao stipendista Austrijske službe za akademsku razmjenu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču je provela četveromjesečni studijski boravak i istraživanje u izradi doktorske disertacije.

Doktorska disertacija pod naslovom „Pretpostavke i dosezi integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“ predstavlja cjelovito istraživanje politike evropskih integracija u kontekstu proširenja Evropske unije i na tom osnovu pretpostavki zasnivanja i odvijanja procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.