Zlatko Dizdarević

Samira Nuhanović

Marko Radovanović

Damir Šaljić

Jasmina Pašalić

Samra Šuškić-Bašić

Nina Karađinović

Zlatko Dizdarević

Zlatko Dizdarević je novinar, diplomata i publicista. Bio je urednik u “Oslobođenju” i dopisnik sa Bliskog Istoka. Glavni i odgovorni urednik nedjeljnika “Svijet” i “Nedjelja”. Objavljivao u velikom broju najuglednijih listova u Evropi i Americi. Predavač na više novinarskih škola u svijetu. Autor sedam knjiga objavljenih na deset jezika u svijetu. Dobitnik prestižnih nagrada za novinarstvo, publicistiku i ljudska prava u Francuskoj, Italiji, Austriji i Kolumbiji. Bio je ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanonu. Hroničar i analitičar zbivanja u svijetu, posebno na Bliskom Istoku.

Samira Nuhanović

Samira Nuhanović je trenutno doktorant na School of Social Sciences, University of Trento (Italy) i European Research Center for Cooperatives and Social Enterprises (EURICSE, Italy). U svojoj doktorskoj disertaciji se bavi pitanjem ideje zadrugarstva i zadruge kao ekonomske organizacije i ispituje potencijalni doprinos ovog modela organizovanja ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine. Dodiplomske studije iz međunarodnih odnosa završila je na Fakultetu za političke nauke na International Islamic University Malaysia, a postdiplomski studij iz međunarodnih odnosa na University of Cambridge, UK. Samira vjeruje da su integrisanje koncepta solidarnosti u politike razvoja BiH, te jačanje ideja ekonomske demokratije ključni pokretači humanije i prosperitetnije budućnosti Bosne i Hercegovine.

Marko Radovanović

Marko Radovanović je magistrirao međunarodne odnose na Queen Mary, University of London, gdje se usmjeravao na političku ekonomiju razvoja i kontradikcije kineskog rasta. Nakon završenog magisterija radio je u grupi za međunarodna pitanja Amnesty Internationala u Pragu gdje je analizirao ekonomske i društvene dimenzije kršenja ljudskih prava. Trenutno radi kao diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Damir Šaljić

Dvadesetosmogodišnji magistar nauka s dugogodišnjim iskustvom u realnom i nevladinom sektoru. Student doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tečno govori njemački i engleski jezik. Poseban akademski i tržišni fokus na: makroekonomiju, finansije i komunikacije.

Jasmina Pašalić

Jasmina Pašalić je završila studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon četverogodišnjeg rada kao profesor u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, započela je uzlaznu putanju u diplomatiji. Pored odgovornih zadataka u Republičkom sekretarijatu za odnose sa inostranstvom BiH i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, vršila je dužnost ministra savjetnika u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Parizu i funkciju ambasadora Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj i Lihtenštajnu. Pored profesionalnih zadataka, obavljala je i brojne društveno-političke aktivnosti (Opština Centar, Grad Sarajevo), te odgovorne zadatke u Crvenom krstu Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Tečno govori engleski i francuski jezik, služi se talijanskim jezikom.

Samra Šuškić-Bašić

Samra Šuškić-Bašić ima više od deset godina profesionalnog iskustva u radu sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva u BiH u oblasti razvoja kapaciteta, prvenstveno u vezi sa pripremama za zahtjeve koji proizilaze iz procesa EU integracija. Također radi na kompleksnim reformskim inicijativama koje zahtijevaju promjenu poslovnog procesa i organizacijsko upravljanja promjenama, analize politika, strateško planiranje i programiranje. Samra je bila angažovana na projektima koji su uključivali razvoj sistemskih rješenja za odnose između različitih vladinih organizacija i organizacija civilnog društva u svrhu monitoringa i implementacije strateških dokumenata od ključnog značaja za proces EU integracija. Radila je za najvažnije donatorske agencije u državi, kao što su DFID, UK FCO, Ured za tehnički pomoć Ministarstva finansija SAD-a, OSCE Misija u BiH, UNDP, GIZ, USAID, CIDA i SIDA. Samra je također predavač u Agenciji za državnu službu BiH za oblasti strateškog planiranja i izrade javnih politika, te regionalni trener za određene oblasti vezano za upravljanje javnim finansijama za Centar izvrsnosti u oblasti finansija Ljubljana, Slovenija. Radila je na uređivanju i prevodu publikacija u oblasti upravljanja javnim finansijama. Diplomirala je računovodstvo i poslovni menadžment na Univerzitetu u Marylandu, SAD i trenutno završava magistarski rad na Programu javne politike i menadžmenta na Univerzitetu u Londonu. Samra je također provela više nezavisnih istraživanja u oblastima monitoringa EU integracija, uprave i upravljanja javnim finansijama.

Nina Karađinović

Nina Karađinović preko 10 godina radi kao konsultantica u oblasti vladavine prava, sa posebnim naglaskom na oblast krivičnog pravosuđa i sigurnosti. Sarađivala je sa ključnim institucijama u BiH na izradi politika, strateškog planiranja, harmonizacije zakonskog okvira sa standardima EU, te praćenja uspješnosti politika, programa i mjera u oblasti pravde i sigurnosti kroz izradu operativnih i statističkih pokazatelja. U tom kontekstu, njene savjetodavne usluge su koristili Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Ministarstvo pravde BiH i entitetska ministarstva, Ministarstvo sigurnosti BiH i entitetska ministarstva unutrašnjih poslova, te agencije za provođenje zakona. Među međunarodnim klijentima izdvajaju se UK FCO, Evropska komisija, UNICEF, UN WOMEN, CIDA, Sida, Svjetska banka, OSCE, SDC, između ostalih međunarodnih i bilateralnih donatora. Nina je magistar Evropskih studija (Univerzitet u Sarajevu, u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji) i u procesu je dodjele zvanja magistra nauka u kriminologiji i krivičnom pravosuđu (University of Leicester, Velika Britanija). Pored akademskog i profesionalnog interesa u oblasti krimino