Direktorica

Anida Šabanović

Članica Skupštine VPI BH

Lejla Ramić-Mesihović

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Istraživač

Haris Ćutahija

Istraživačica

Emina Kuhinja

Službenica za projekte

Hata Kujraković

Službenica za komunikacije

Adisa Ošijan

Direktorica

Anida Šabanović

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. U VPI BH obavlja različite organizacijske i projektne aktivnosti, čime je doprinijela dodatnoj profesionalizaciji organizacije.

Angažovana je na projektima vezanim za javnu upravu i reformske procese, europske integracije, kreiranje i pisanje politika, borbu protiv korupcije te ljudska prava i prava žena. Iskustvo u izradi politika i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH kao konsultantica i saradnica.

Anida je autorica i koautorica izvještaja, političkih analiza i tekstova vezanih za proces europskih integracija, kao i rodna pitanja. Jedna je od koautorica poglavlja knjige Pregovaračka politička moć u Bosni i Hercegovini (Negotiating Political Authority in Bosnia-Herzegovina), objavljena u Istraživačkom priručniku o rodu i pregovorima koji je uredila Mara Olekalns, profesorica Menadžmenta (pregovori) na Melbourne Business School i Jessic A. Kennedy, profesorica  menadžmenta, Owen postdiplomska škola menadžmenta, Vanderbilt  Univerzitet, SAD (Izdavač Edward Elgar)

Članica Skupštine VPI BH

Lejla Ramić-Mesihović

Lejla je  doktorirala na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu.

Magistrirala je Fakultet političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu.

U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije. 

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Prof. Dr. Nedžma Džananović vanredna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i u Predsjedništvu BiH (Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku.

Od 2014. godine dobrovoljno mentorira klub koji okuplja studente zainteresirane za vannastavne aktivnosti pod nazivom Studentski Corps Diplomatique Klub (CD Klub). Autorica je tri knjige, te većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma.

Istraživač

Haris Ćutahija

Haris Ćutahija (istraživač) Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu stekao je zvanje diplomiranog politologa, a poslije i zvanje magistra politologije, usmjerenje evropske integracije. Na Novom Bugarskom univerzitetu stekao je profesionalnu kvalifikaciju u političkom menadžmentu. Iza sebe ima bogato iskustvo u vođenju i implementaciji brojnih projekata u polju evropskih integracija, omladinskog aktivizma, kulture, itd. Za nekoliko bosanskohercegovačkih internet portala piše kolumne i političke analize. Trenutno je zaposlen u Vanjskopolitičkoj inicijativi kao istraživač.

Istraživačica

Emina Kuhinja

Emina je završila master studije (MA) iz oblasti Političkih nauka – Integracije i upravljanje na Univerzitetu u Salzburgu. Prethodno je stekla dvojnu Bachelor diplomu iz oblasti Političkih nauka i međunarodnih odnosa, sa dodatnom specijalnošću iz Međunarodnog prava, sa Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST) i Univerziteta u Buckingham-u. Tokom studija, nagrađivana je za svoj akademski uspjeh, te aktivno učešće u vannastavnim programima. Učesnica je brojnih seminara, konferencija, treninga, te bila predstavnica mladih za OSCE Grupu prijatelja na teme mladih i sigurnosti. Također je ERASMUS+ i EYP BiH (Evropski omladinski parlament u Bosni i Hercegovini) alumna. Emina je bila dio nekoliko značajnih projekata, kao i pokretačica lokalnih inicijativa koje se tiču mladih. Edukatorica je Atlantske inicijative na teme recipročne radikalizacije, a tu je prethodno bila angažovana na projektima Nasilni ekstremizam i radikalizacija koji vode ka terorizmu, te Rod i reforma pravosuđa u BiH. Trenutno je zaposlena kao istraživačica u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH

Službenica za projekte

Hata Kujraković

Hata Kujraković je studentica master studija Evropskih poslova na Lund Univerzitetu u Švedskoj i dobitnica je stipendije Lund University Global Scholarship. Diplomirala je na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u BiH. Radila je na projektima vezanim za promociju i poboljšanje ljudskih prava te znanja i vještina među mladim ljudima u BiH. Njena interesovanja su politički procesi u EU. Hata je članica fondacije Humanity in Action BiH te Vanjskopolitičke inicijative BH.

Službenica za komunikacije

Adisa Ošijan

Adisa je rođena i odrasla u glavnom gradu BiH, gdje i danas živi i radi. Školovala se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za Marketing menadžment, a pored marketinga njena druga ljubav je i turizam. Posjeduje preko 5 godina radnog iskustva u marketingu i organizaciji u domaćim kompanijama. Trenutno je angažovana kao Social media menadžer u jednoj marketinškoj agenciji.

Njeni interesi djelovanja su mediji, politika, razvoj i participacija mladih, politički marketing, turizam, te medijska i informacijska pismenost. Učesnica je velikog broja međunarodnih i domaćih konferencija i seminara. Volontirala je kao PR asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao PR Vijeća mladih Strari Grad Sarajevo, te je trenutna alumnistica Škole za političke studije Vijeća Evrope.