Direktorica

Anida Šabanović

Članica Skupštine VPI BH

Lejla Ramić-Mesihović

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Direktorica

Anida Šabanović

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. U VPI BH obavlja različite organizacijske i projektne aktivnosti, čime je doprinijela dodatnoj profesionalizaciji organizacije.

Angažovana je na projektima vezanim za javnu upravu i reformske procese, europske integracije, kreiranje i pisanje politika, borbu protiv korupcije te ljudska prava i prava žena. Iskustvo u izradi politika i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH kao konsultantica i saradnica.

Anida je autorica i koautorica izvještaja, političkih analiza i tekstova vezanih za proces europskih integracija, kao i rodna pitanja. Jedna je od koautorica poglavlja knjige Pregovaračka politička moć u Bosni i Hercegovini (Negotiating Political Authority in Bosnia-Herzegovina), objavljena u Istraživačkom priručniku o rodu i pregovorima koji je uredila Mara Olekalns, profesorica Menadžmenta (pregovori) na Melbourne Business School i Jessic A. Kennedy, profesorica  menadžmenta, Owen postdiplomska škola menadžmenta, Vanderbilt  Univerzitet, SAD (Izdavač Edward Elgar)

Članica Skupštine VPI BH

Lejla Ramić-Mesihović

Lejla je  doktorirala na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu.

Magistrirala je Fakultet političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu.

U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije. 

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Prof. Dr. Nedžma Džananović vanredna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i u Predsjedništvu BiH (Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku.

Od 2014. godine dobrovoljno mentorira klub koji okuplja studente zainteresirane za vannastavne aktivnosti pod nazivom Studentski Corps Diplomatique Klub (CD Klub). Autorica je tri knjige, te većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma.