Direktor

Haris Ćutahija

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Službenica za projekte

Hata Kujraković

Službenica za komunikacije

Adisa Ošijan

Direktor

Haris Ćutahija

Haris Ćutahija (direktor) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu stekao je zvanje diplomiranog politologa, a poslije i zvanje magistra politologije, usmjerenje evropske integracije. Na Novom Bugarskom univerzitetu stekao je profesionalnu kvalifikaciju u političkom menadžmentu. Iza sebe ima bogato iskustvo u vođenju i implementaciji brojnih projekata u polju evropskih integracija, omladinskog aktivizma, kulture, itd. Za nekoliko bosanskohercegovačkih internet portala piše kolumne i političke analize. Vanjskopolitičkoj inicijativi se cpridružio 2020. godine kao istraživač.

Vanjska Saradnica

Nedžma Džananović M.

Prof. Dr. Nedžma Džananović vanredna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i u Predsjedništvu BiH (Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku.

Od 2014. godine dobrovoljno mentorira klub koji okuplja studente zainteresirane za vannastavne aktivnosti pod nazivom Studentski Corps Diplomatique Klub (CD Klub). Autorica je tri knjige, te većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma.

Službenica za projekte

Hata Kujraković

Hata Kujraković je studentica master studija Evropskih poslova na Lund Univerzitetu u Švedskoj i dobitnica je stipendije Lund University Global Scholarship. Diplomirala je na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u BiH. Radila je na projektima vezanim za promociju i poboljšanje ljudskih prava te znanja i vještina među mladim ljudima u BiH. Njena interesovanja su politički procesi u EU. Hata je članica fondacije Humanity in Action BiH te Vanjskopolitičke inicijative BH.

Službenica za komunikacije

Adisa Ošijan

Adisa je rođena i odrasla u glavnom gradu BiH, gdje i danas živi i radi. Školovala se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za Marketing menadžment, a pored marketinga njena druga ljubav je i turizam. Posjeduje preko 5 godina radnog iskustva u marketingu i organizaciji u domaćim kompanijama. Trenutno je angažovana kao Social media menadžer u jednoj marketinškoj agenciji.

Njeni interesi djelovanja su mediji, politika, razvoj i participacija mladih, politički marketing, turizam, te medijska i informacijska pismenost. Učesnica je velikog broja međunarodnih i domaćih konferencija i seminara. Volontirala je kao PR asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao PR Vijeća mladih Strari Grad Sarajevo, te je trenutna alumnistica Škole za političke studije Vijeća Evrope.