Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa programskom/projektnom saradnjom, konzultantskim uslugama, publikacijama i drugim aktivnostima molimo kontaktirajte:

VANJSKOPOLITIČKA INICIJATIVA BH

Adresa:
Marka Marulića 2C
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail:

info@vpi.ba