Prezentacija analize “Bosanskohercegovačka kinematografija”

Bosanskohercegovačka kinematografija u posljednjem se desetljeću transformirala iz ratom potpuno prekinute privredno-umjetničke grane u moderan i raznorodan sektor sposoban da proizvodi visoko kvalitetan audiovizualni sadržaj namijenjen jednako domaćoj i inozemnoj publici.

Bosanskohercegovačka kinematografija – Osma u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 10.10.2012. godine, u Sarajevu, na temu „Bosanskohercegovačka kinematografija“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Filmska industrija je u stanju stvoriti nova radna mjesta i proizvesti različite ekonomske koristi te pridonijeti općoj socijalnoj i ekonomskoj koheziji i istovremeno biti ključni medij za prijenos i razvoj kulturnih vrijednosti. S obzirom na ovakvu karakteristiku kulturnog dobra, film u većini evropskih zemalja uživa javnu potporu koja nadomješta neminovni tržišni neuspjeh – uzrokovan visokom cijenom proizvodnje, s jedne strane, te fragmentiranim i ograničenim tržištem za plasman kulturnih proizvoda, s druge.

Svjetska audiovizualna industrija trenutno je na pragu najvećih promjena od svog postanka – potpune digitalizacije lanca proizvodnje i konzumacije audiovizualnog sadržaja. Ovako značajne globalne promjene pružaju jedinstvenu priliku za blagovremeno uključenje u svjetske tokove i osiguranje rasta i budućnosti audiovizualne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, no to je jedino moguće osigurati sistemskim rješavanjem javne potpore audiovizualnom sektoru, bez koje uspješnoga audiovizualnog sektora ne može biti.

Uvodnu riječ podijelili su g. Salmir Kaplan, ministar Federalno ministarstvo kulture i sporta, g. Mirsad Purivatra , direktor Sarajevo Film Festivala , gđa. Amra Bakšić-Čamo, predsjednica Udruženja filmskih radnika u BiH, kao i g. Amer Kapetanović, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, te g. Jovan Marjanović, predstavnik FBiH pri Euroimagesu, koji je, kao član radne grupe, govorio i o osnovnim smjernicama Zakona o audiovizualnom stvaralaštvu koji je u pripremi u Ministarstvu kulture i sporta FBiH.

Kako je naglašeno na skupu, BiH je otišla korak naprijed u kontekstu ispunjavanja europskih normi u audiovizualnom stvaralaštvu i to prijemom u članstvo u programu Media 2007 EU. Sa ovog aspekta, ovaj sektor je skoro pa potpuno integriran u ovaj europski program što znači da kulturni djelatnici iz Bosne i Hercegovine, ravnopravno sa drugim članicama EU i ostalim državama učesnicama, imaju pravo da učestvuju u svim pozivima za podnošenje prijedloga kulturnih projekata i inicijativama koje se sufinanciraju iz Media-e.

Međutim, upozoreno je da ovaj uspjeh ne smije da stvori predodžbu o idealnoj situaciji u ovom sektoru. Kao što je istaknuto, audiovizualni sektor se suočava sa sljedećim problemima: vrlo nizak nivo sredstva utrošen u ovaj sektor što rezultira i niskim audiovizualnim kapacitetom od nekoliko filmova godišnje, javni emiteri ne participiraju u produkciji, kino tržište je u krizi, filmovi se prikazuju u polivalentnim salama. Učesnici su bili suglasni da je potrebno da BiH pređe iz faze financiranja u fazu kreiranja i osmišljavanja smjernica za audiovizualni sektor. BiH se treba osloniti na svoju komparativnu prednost u filmskoj industriji. Na skupu je rečeno kako naša produkcija ne može biti holivudskog renomea, ali zato možemo poduprijeti stvaranje i razvijanje ‘butik produkcije’.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici domaće filmske industrije i audio vizualnog sektora poput FLASH produkcije, PRIME TIME, FABRIKA, VIA MEDIA, VIZART FILM Banja Luka, REFRESH production. Također, bili su nazočni i predstavnici vladinog sektora poput Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije BiH, Predsjedništva BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i drugi. Svoj interes za ovu prezentaciju iskazali su i predstavnici nevladinog i obrazovnog sektora poput KriteON-Festival filmski susreti, Sarajevska škola za nauku i tehnologiju – Sarajevo Film Academy i drugi.

Kamingespräch: „Pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji – Otvorena pitanja između BiH i Hrvatske i implikacije po BiH“

Da bi stimulirali više interaktivnu diskusiju o različitim aspektima vanjske politike BiH, Vanjskopolitička inicijativa BH i Friedrich Ebert Fondacija nastavljaju sa serijom kasnih popodnevnih razgovora gdje okupljaju male grupe domaćih i stranih diplomata, novinara, znanstvenika te predstavnika civilnog društva.

Dana 4 aprila 2012. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH je održala svoju petu sesiju na temu„Pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji – Otvorena pitanja između BiH i Hrvatske i implikacije po BiH“ na kojem su prisustvovali predstavnici Direkcije za evropske integracije, Ministarstvo vanjskih poslova, Vanjskotrgovinske komore BiH i predstavnici medija i nevladinog sektora.

Članstvo Hrvatske u EU otvorit će nove mogućnosti u procesu euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu, ali i otkriti negativne implikacije neriješenih pitanja između Hrvatske i zemalja u regionu. Bez njihovog rješavanja ekonomska i politička situacija u BiH može biti još teža nego danas, navodi se u analizi. Negativne posljedice odnose se prije svega na neusklađene standarde u ekonomiji i mada će ih primarno osjetiti BiH i Srbija, njih neće biti pošteđena ni sama Hrvatska.

Promocija publikacije „Vodič kroz Lisabonski sporazum“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak, 02.04.2012., u Amfiteatru, Poslovnog centra UNITIC u Sarajevu održana je promocija publikacije „Vodič kroz Lisabonski sporazum“.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u Evropskoj Uniji. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju javnim diskursom u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo nije posvećeno dovoljno pažnje. U cilju pružanja pregleda ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU nakon usvajanja Lisabonskog sporazuma, Vanjskopolitička inicijativa BH je pripremila publikaciju pod nazivom ‘Vodič kroz Lisabonski sporazum’ uz pomoć Britanske ambasade u BiH.

Uvodnu riječ i predstavljanje Publikacije „Vodič kroz Lisabonski Sporazum“ održala je direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH gđa. Lejla Kablar. Ukazujući na značaj Lisabonskog ugovora, iskazala je da ovaj dokument omogućava Evropskoj uniji jači i jasniji glas u svijetu, čuvajući istovremeno nacionalne interese države članica. „Sami ciljevi Lisabonskog ugovora su učinili Evropsku uniju demokratičnijom i spremnom da ispuni očekivanja građana Evrope“, smatra gđa. Kablar.

Marinko Čavara, član komisije za evropske integracije Federalnog Parlamenta smatra da Evropska unija treba i dalje nastaviti s pozitivnim odnosom prema Bosni i Hercegovini kada je u pitanju rješavanje prepreka na tom putu. Šefik Džaferović, član Zajedničke komisije za evropske integracije, Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući zajedničke parlamentarne komisije za provođenje presude Sejdić-Finci, smatra da će Bosna i Hercegovina ukloniti zastoj na evropskom putu i da će jedini preostali uslov za aplikaciju za članstvo biti skoro ispunjen.

Hafeza Sabljaković, član Komisije za evropske integracije Parlamenta Federacije BiH, istaknula je značaj uloga nacionalnih parlamenata u procesu evropskih integracija, a Nermina Zaimović-Uzunović, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, značaj parlamentarne suradnje u procesu evropskih integracija i Grupe prijatelja BiH u Evropskom parlamentu.

Branislav Borenović, predsjednik odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS, ocijenio je da pored plana integriranja u Europsku uniju, nedostatak ljudskih resursa predstavlja jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu. „To će biti najveći izazov za Savjet ministara, za Vladu Republike Srpske i Vladu Federacije BiH“, istakao je Borenović.

 

Završna radionica : „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (26.03.- 27.03.2012.) u hotelu „Garden City“ u Konjicu održana je završna radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručno osoblje NS RS, PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Cilj završnog seminara bio je da se rezimiraju sadržaji obuhvaćeni na prethodnim seminarima sa naglaskom na ulogu EU parlamenta i nacionalnih parlamenata u kontekstu promjena koje Lisabonski sporazum unosi u način funkcioniranja Evropske unije. Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, nije posvećeno dovoljno pažnje utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU.

Predstavnici parlamenata BiH imali su priliku upoznati se sa sljedećim temama:

• Pravni okvir proširenja i uloga nacionalnih parlamenata u procesu odlučivanja, osvrt na hrvatsko iskustvo.
• Procesi odlučivanja prije i poslije Lisabonskog ugovora – više ili manje demokracije?
• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kontekstu reforme sektora pravde – opći pregled obaveza i trendova u segmentu izvršenja krivičnih sankcija
• Preporuke i mjere za reformu sistema izvršenja krivičnih sankcija u svjetlu SSP i strukturalnog dijaloga o pravosuđu.

U sklopu radionice održana je i posebna prezentacija na temu „Okolišanjem do Europske unije“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu. Analiza odgovara na pitanje šta je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU. U ocjeni usklađenosti i provedbi acquis communautairea kao prvi i osnovni problem navodi se nepostojanje državnog tijela koje će se baviti pitanjima zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema ministarstvo ni agenciju za zaštitu životne sredine na državnom nivou.

Treća obuka „Transparentnost upravljanja- partnerski proces izrade politika“

Treća obuka  „Transparentnost upravljanja- partnerski proces izrade politika“

U organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (12. – 13.03.2012.) u hotelu „Garden City Konjic“ održana je treća, posljednja obuka, pod nazivom „Transparentnost upravljanja – partnerski proces izrade politika“ na kojem su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija širom BiH. Obuke se vrše u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’ koji se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Obuci su prisustvovali predstavnici iz nevladinog sektora u BiH koji se bore protiv korupcije kroz svoje projekte i aktivnosti ili iskazuju posebno zanimanje za savladavanje ovih vještina poput Centra za sigurnosne studije, Centra za istraživačko novinarstvo, Udruženje Vesta, Centra Civilnih Inicijativa, te predstavnika aktivističkih organizacija poput Demokratskog Omladinskog Pokreta, UG Zašto ne? i drugi.

Predstavnici nevladinih organizacija imali su priliku upoznati se sa sljedećim tematskim cjelinama:

• Sistem nacionalnog integriteta
• Revizija borbe protiv korupcije
• Planiranje i vođenje javnih kampanja u borbi protiv korupcije
• Izrada strategije za borbu protiv korupcije
• Monitoring provedbe reformi
• Zagovaranje u borbi protiv korupcije
• Mehanizmi za suradnju sa vladom u borbi protiv korupcije.

Realizacije obuke sastojala se od predavanja uz Power Point prezentaciju, interaktivne komunikacije i radionice/vježbi u grupama. Ove aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta nevladinih organizacija koje su u sklopu realizacije ovih obuka imali priliku upoznati se sa principima dobrog upravljanja, upravljanjem rizicima korupcije te principima partnerske izrade javnih politika.

Prezentacija: „Okolišanjem do Evropske unije“

Peta u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 24.02.2012. godine, u Sarajevu, na temu „Okolišanjem do Evropske unije“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Analiza koju je sačinila VPI BH odgovara na pitanje šta je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU. U ocjeni usklađenosti i provedbi acquis communautairea kao prvi i osnovni problem navodi se nepostojanje državnog tijela koje će se baviti pitanjima zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema ministarstvo ni agenciju za zaštitu životne sredine na državnom nivou. Ističe se neprovođenje zakonodavstva u entitetima. Kaže se da BiH trpi zbog ograničenog administrativnog kapaciteta i ima malo financijskih resursa za potrebna ulaganja u okoliš.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora poduzeti sljedeće konkretne korake:
• usvajanje zakona o zaštiti okoliša na državnom nivou u svrhu stvaranja okvira za jedinstvenu zaštitu okoliša u cijeloj zemlji;

• osnivanje državne agencije za zaštitu okoliša (s ulogom pregleda stanja okoliša u BiH, monitoringa i prikupljanja podataka koji bi se obrađivali, analizirali te davali prijedlozi mjera koje treba poduzeti. Agencija bi se bavila i implementacijom međunarodnih sporazuma, projekata i programa te drugih obaveza BiH iz oblasti okoliša);

• jačanje upravnih kapaciteta institucija koje se bave okolišom;

• harmonizacija s okolišnom legislativom EU (najprije s naglaskom na upravljanje otpadom, očuvanje kvaliteta vode i zraka, zaštitu prirode, cjelovito sprječavanje i kontrolu onečišćenja a potom unaprijeđeno usklađivanje pravne stečevine u smislu provedbe državne okolišne strategije i poboljšanja mehanizama sufinanciranja zaštite okoliša);

• osuvremenjivanje obrazovnih programa u vezi s problematikom zaštite okoliša;

• afirmacija znanstvenoistraživačkog rada i njegovo popvezivanje sa strateškim ciljevima politike zaštite okoliša.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici iz vladinog i nevladinog sektora u BiH koji se bave okolišem ili zaštitom životne sredine poput Udruženja Eko akcija iz Sarajeva, PZ Hodbina iz Mostara, Centri civilnih inicijativa, Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, „Vermont“ iz Brčkog, Šumarskog Fakulteta Sarajevo,Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Fonda za zaštitu okoliša FBiH i sl.

Na kraju skupa zaključeno je kako je, između ostalog, potrebno definirati konkretne korake u cilju rješavanja i konkretizacije pitanja okoliša, dijagnosticirati probleme u okolišu i okolišnoj politici te nastaviti rad na razvoju platforme za dijalog izmedju NVO i vladinog sektora kao i afirmirati javni interes po pitanju očuvanja okoliša.

Prezentacija Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu u sklopu projekta “Monitoring procesa Evropskih integracija BiH”

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ni u ovoj godini nije stupio na snagu, iako su se formalno stekli uvjeti za to krajem 2010. godine. Jedna od najmarkantnijih kolateralnih šteta u neispunjavanju uvjeta je u domenu demokratskih principa i ljudskih prava, jeste usklađivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci vs. BiH. Također, problematiziran je način odlučivanja u sedmočlanom Vijeću za državne pomoći; pregovaralo se oko etničke zastupljenosti u mehanizmima odlučivanja, umjesto o suštini i tehničkim aspektima zakona. Situacija koja je nastala tokom programiranja IPA sredstava za 2011. godinu je razotkrila ozbiljne strukturalne nedostatke u koordinacionim mehanizmima vezanim za planiranje i programiranje sredstava iz EU.

Vlasti BiH nisu se blagovremeno pripremale za ulazak Hrvatske u EU, čime će u konačnici i onako skromni izvozni potencijali BiH biti dodatno ograničeni i pristup stranim tržištima uskraćen za domaće proizvođače. Izvještaj zaključuje da se Evropskoj uniji ne priključuje povremenim ispadima dobre volje i pojedinačnim primjerima revnosti državnih službenika, već sistematskim opredjeljenjem da se procesu ispunjavanja uvjeta pristupi sa svim raspoloživim resursima i političkom voljom.

Ovo su neki od zaključaka Godišnjeg izvještaja za 2011. koji je prezentirala Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) u srijedu, 23.02.2012 u Sarajevu. Na prezentaciji je bilo više od 100 učesnika iz domaćih i međunarodnih nevladinih i vladinih institucija.

Uz, gđu. Lejlu Kablar, Direktoricu VPI BH koja je prezentirala Godišnji izvještaj za 2011. godinu svoje stručno viđenje situacije u BiH kao i njenog europskog puta dali su panelisti g. Halid Genjac, Predsjednik Komisije za evropske integracije, Parlamentarna skupština BiH, Nj.E. Gdin. Peter Sorensen, Šef Delegacije Evropske unije u BiH, Nj.E. g. Bosse Hedberg, Ambasador Kraljevine Švedske, te g. Amer Kapetanović, Šef Odsjeka za Evropsku uniju, Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

2011. godina nije bila godina EU u BiH

Specijalni predstavnik EU u BiH NJ.E. g. Peter Sorensen, na promociji izvještaja „Monitoring procesa evropskih integracija BiH“ u Sarajevu rekao je da 2011. nije bila godina EU u BiH i izrazio nadu da bi to mogla da bude ova godina. On je naglasio da bez stupanja na snagu SSP-a neće biti prihvaćena kandidatura BiH za članstvo u EU i da neće moći da budu pozvani eksperti iz Brisela da pomognu BiH.

Prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU

Ambasador Švedske u BiH Bosse Hedberg rekao je da prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU. Konstatirajući da je u posljednje dvije sedmice u BiH preduzeto nekoliko pozitivnih koraka na putu BiH ka EU, Hedberg je istakao da treba riještiti mnoga nakupljena nerješena pitanja. On je pozvao političke lidere u BiH da da preuzmu odgovornost za dobrobit svakog čovjeka i svakog dijela BiH.

BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu

G. Halid Genjac, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine, izjavio je da je BiH u proteklih pet do šest godina imala period užasnih zastoja na evropskom putu koji su potrajali dugo. Prema njegovom riječima, BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu, ali da postoje problemi kada je riječ o političkim kriterijumima. On je istakao da se u BiH stvara novi politički ambijent.

Gđa. Lejla Kablar, direktorica Vanjskopolitičke inicijtive BH, naglasila je da je višegodišnja politička i institucionalna blokada u BiH svoju kulminaciju doživjela 2011. godine. Ona je istakla da je proces evropskih integracija u BiH još na deklarativnom nivou. Ona ističe da BiH mora da ispuni uslove za kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU do polovine godine, uspostavi održivi sistem horizontalne i vertikalne koordinacije u EU poslovima koji ima povezan tehnički i politički institucionalni aspekt.

Prema njenim mišljenu, da bi se pokrenuo evropski integracioni proces sa mrtve tačke, BiH će morati da pređe sa deklarativnog na radni konsenzus, što podrazumijeva da politika kreira prostor, a da ga struka popunjava, te da neodložno omogući da SSP stupi na snagu.

Predavanje na temu Eurozona kao fiskalna unija: odavno potreban scenarij?

Prezenter Prof. Iain Begg, Europski institut, London School of Economics and Political Science. Predavanje se održalo 21. decembra 2011 godine u Sarajevu u poslovnom centru UNITIC.

Nedavni dužnički problemi u EU su izazvali tvrdnje određenih komentatora kako se sada eurozona suočava sa teškim izborom između raskidanja jedinstvene valute i brzog približavanju fiskalnoj uniji. S tim u vezi Profesor Begg ponudio je prikaz krize u eurozoni i promjene koje se trenutno implementiraju i pokušao dati odgovore na pitanja što bi fiskalna unija mogla da podrazumijeva, te naglasio moguće scenarije i mogućnosti da se realiziraju.

Svoje refleksije na raspravu Prof. Begga dali su dr. Azra Hadžiahmetović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Sarajevu, dr. Svetlana Cenić ekonomska analitičarka i gospodin Damir Miljević ekonomski stručnjak. Oni su se osvrnuli na trenutnu makroekonomsku situaciju u BiH, njenu fiskalnu i monetarnu stabilnost te kakav će biti utjecaj dužničke krize eurozone na BiH.

Preuzmite analizu: Eurozona kao fiskalna unija

 

Osnivački sastanak “Grupa prijatelja BiH”

U zgradi Europskog parlamenta u Briselu zvanično je počela sa radom Grupa prijatelja BiH u Europskom parlamentu. Riječ je o neformalnoj parlamentarnoj grupi koja okuplja članove Europskog parlamenta iz svih političkih klubova s ciljem jačanja parlamentarnog dijaloga sa BiH.

Zvaničnom početku rada Grupe prijatelja BiH nazočio je komesar za proširenje EU Štefan Füle, Ministar vanjskih poslova BiH, Sven Alkalaj te 12 članova državnog i entitetskih parlamenata iz BiH.

Odlazak BiH parlamentaraca u Brisel omogućila je, uz financijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH, nevladina organizacija Vanjskopolitička inicijativa BH koja je u posljednjih 8 mjeseci aktivno radila sa BiH parlamentarcima na rasvjetljavanju ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.

Prva obuka „Dobro upravljanje: Partnerski rad“

U organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (31.10. – 01.11.2011.) u hotelu „Termag Hotel Jahorina“ na Jahorini održana je prva obuka od previđeni tri, pod nazivom „Dobro upravljanje: Partnerski rad“ na kojem su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija širom BiH. Obuke se vrše u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’ koji se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Obuci su prisustvovali predstavnici iz nevladinog sektora u BiH koji se bore protiv korupcije kroz svoje projekte i aktivnosti ili iskazuju posebno zanimanje za savladavanje ovih vještina poput Centra za sigurnosne studije, Centra za istraživačko novinarstvo, Udruženje Vesta, Centra Civilnih Inicijativa, Transparency International BiH te predstavnika aktivističkih organizacija poput Demokratskog Omladinskog Pokreta, UG Zašto ne? i sl.

Predstavnici nevladinih organizacija imali su priliku upoznati se sa sljedećim tematskim cjelinama:
• Upravljanje organizacionim promjenama
• Vođenje organizacionih promjena
• Tim i timski rad
• Sticanje vještina za transformaciju sukoba: sukobi, pregovaranje i posredovanje
• Efikasna komunikacija
• Stvaranje efikasnih partnerskih odnosa: korištenje medija kao partnera
• Izvrsnost u upravljanju: instrumenti za unapređivanje dobrog upravljanja

Realizacija obuke sastojala se od predavanja uz Power Point prezentaciju, interaktivne komunikacije i radionica/vježbi u grupama.

Vanjskopolitička inicijativa BH će u sklopu aktivnosti ovog projekta nastaviti svoj rad na borbi protiv korupcije jačajući kapacitete nevladinih organizacija organizirajući preostale planirane obuke. Sljedeća obuka pod nazivom „Upravljanje rizicima korupcije i integritet“ će se održati do kraja ove godine a obuhvatit će sljedeće tematske cjeline: pojam, dijagnosticiranje i mjerenje korupcije, alati za izradu plana borbe protiv korupcije kao i integritet, procjenu rizika i sistem upravljanja integritetom.