Četvrta Radionica Projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (03.10.-04.10.2011.) u hotelu „Garden City“ u Konjicu održana je četvrta radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručnog osoblje NS RS, PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU kroz Lisabonski sporazum.

U tu svrhu bila su planirana četiri seminara, koja su obuhvatila prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmijenjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.

Treća Radionica Projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u četvrtak i petak (30.06.-01.07.2011.) u hotelu „Herceg Etno Selo“ u Međugorju održana je treća radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručnog osoblje PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcioniše EU kroz Lisabonski sporazum.

U tu svrhu planiramo organizaciju četiri seminara, koji će obuhvatiti prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.

 Razgovor uz večeru sa Danelom Serwerom: Bosna i Hercegovina: „Kakva vrsta države”

Daniel Serwer je bio specijalni gost Vanjskopolitičke inicijative BH na večeri koja se održala u četvrtak, 16. juna 2011. godine.

Daniel Serwer gostujući profesor i predavač u području Konflikt menadžmenta, i stariji član Centra za Transatlantske odnose pri Johns Hopkins školi za napredne međunarodne studije. On je također profesor-predavač na univerzitetima George Washington i Georgetown.

Serwer je od 1994. Do 1996. Godine služio kao specijalni izaslanik i koordinator, posredujući između Hrvata i Bošnjaka te pregovarajući za prvi sporazum koji je postignut na Daytonskim mirovnim razgovorima.

Okrugli stol „Instrumenti za proširenje EU: pojačavanje ili sprječavanja demokratizacijskih procesa u Bosni i Hercegovini?”

Dana 27. maja 2011.g, Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) i Fondacija Konrad Adenauer (KAS) su organizirali diskusiju u vidu okruglog stola u Sarajevu na temu “Instrumenti za proširenje EU: pojačavanje ili sprječavanja demokratizacijskih procesa u Bosni i Hercegovini?”

Nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i akademici su bili pozvani da učestvuju u ovoj sesiji te da podijele svoje viđenje sa vodećim njemačkim stručnjacima, tako što su se fokusirali na pitanje kako trenutni instrumenti proširenja EU poboljšavaju ili sprječavaju demokratizacijske procese u društvima Jugoistočne Europe na primjeru BiH.

Njemački stručnjaci koji su se priključili ovoj diskusiji su bili: Dr. Egbert Jahn, Fakultet političkih nauka sveučilišta u Mannheimu, Dr. Bruno Schoch stariji istraživač sa Instituta za mirovno istraživanje iz Frankfurta; Dr. Manfred Sapper, glavni urednik akademskog mjesečnog časopisa “Osteuropa” (Istočna Europa), iz Berlina; Dr. Volker Weichsel, urednik akademskog mjesečnog časopisa “Osteuropa” (Istočna Europa), iz Berlina; Dr. Astrid Sahm, Direktor obrazovnog centra iz Minska; Brigitte Jahn, Stariji profesor iz Kelkheima; Andrijana Preuss, student doktorskih studija pri Univerzitetu u Mannheimu.

Prezentacija: „Vinski separatizam bez geografskog porijekla – In vino plebiscitum“

Druga u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 09.05.2011. godine, u Mostaru, na temu „Vinski separatizam bez geografskog porijekla – In vino plebiscitum“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Nepostojanje zakonske regulative u Bosni i Hercegovini u oblasti vinarstva i vinogradarstva nanosi velike gubitke bosanskohercegovačkoj ekonomiji. Prije tri godine donesen je Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa, ali je prilikom izrade podzakonskih akata ustanovljeno da je više od polovice njegovih članova neprovedivo u praksi i zakon je stavljen van snage. Entitetski zakoni su također manjkavi. Prema postojećem zakonu, Federacija BiH nema skoro nikakvu nadležnost, pa je samim tim otežano i praćene razvoja vinogradarsko-vinarskog sektora. Nedostaci u postojećem zakonu su onemogućili donošenje podzakonskih akata zbog čega je u Federaciji BiH nastao problem puštanja vina u promet, nemogućnost zaštite geografskog porijekla vina, problem kontrole kvaliteta vina i dr. U Republici Srpskoj ova oblast je znatno uređenija.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora poduzeti sljedeće konkretne korake:

1. Prije svega, potrebno je osigurati povoljniji zakonodavno-pravni ambijent za održivi razvoj vinarsko – vinogradarskog sektora time što će se uspostaviti i održavati jedinstveno i uređeno tržište vina u skladu sa standardima EU-a.

2. Vanjskotrgovinske aspekte uređenja ove oblasti potrebno je urediti jedinstvenim zakonom na državnom nivou, koji će stvoriti zakonske pretpostavke za plasman domaćih proizvoda vani. Detaljnija rješenja se mogu osigurati putem paralelnih, harmoniziranih entitetskih zakona.

3. Uspostaviti efikasan sistem i mehanizme za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje vina (kontrola proizvodnje grožđa za proizvodnju vina, kontrola proizvodnje vina, kontrola kvaliteta vina, zaštita geografskog porijekla vina, puštanje vina u promet, uspostava registara i dr.).

4. U pojedinim segmentima potrebno je jasno definirati nadležnosti između svih nivoa vlasti, a naročito u F BiH, kao i uspostaviti efikasan sistem inspekcijske kontrole i nadzora u sektoru vinarstva i vinogradarstva.

Vanjskopolitička inicijativa BH je predstavila projekat pod nazivom „Monitoring korupcije i zaštita integriteta“

Dana 14. aprila 2011.godine u Sarajevu upriličena je zvanična prezentacija projekata borbe protiv korupcije osam nevladinih organizacija. Sve projekte finansira Evropska unija u ukupnom iznosu od 1,4 miliona EUR. Tom prilikom Vanjskopolitička inicijativa BH je predstavila projekat pod nazivom „Monitoring korupcije i zaštita integriteta“. Projekat se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA 2009 programa.

Informacije o projektu

Vodeći se idejom prevencije kao najvažnijim instrumentom kako bi se dugoročno upravljalo programima za spriječavanje korupcije, Vanjskopolitička inicijativa BH provodi projekat pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’. Cilj projekta je da doprinese demokratskoj stabilizaciji kroz jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije.

Cilj projekta je da osnaži aktivnosti, projekte i mjere civilnog društva da prepozna i ukaže na korupciju, te da razvije potrebne alate za praćenje i prevenciju korupcije. Projekat se sastoji od dvije komponente od kojih se prva odnosi na jačanje operativnih kapaciteta nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije kroz praktične obuke koje se temelje na procjeni stvarnih potreba nevladinih organizacija. Druga komponenta projekta ima za cilj uspostavljanje koherentnog sistema za monitoring korupcije.

S obzirom da borba protiv korupcije predstavlja jedan od ključnih aspekata pristupanja BiH EU ovaj projekat ima za cilj stvoriti bolju radnu platformu za praćenje korupcije od strane nevladinih organizacija. Vjerujemo da će nevladine organizacije kroz provedbu ovog projekta imati na raspolaganju instrumente za borbu protiv korupcije i mehanizme za praćenje efikasnosti i odgovornosti vlasti.

Održana Prezentacija Drugog polugodišnjeg izvještaja za 2009. godinu u sklopu Projekta “Monitoring Procesa Evropskih integracija BiH”

Značajan napredak u realizaciji obaveza iz glave VII – Pravda, sloboda, sigurnost posebice dijela komplementarnog Mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Također, napredak je napravljen u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (glava VI) te finansijske suradnje tj. aplikacija za sredstva iz IPA fondova. Napredak u realizaciji obaveza iz Prelaznog sporazuma vidljiv u onim oblastima gdje postoji nepodijeljen politički interes članica koalicione vlasti te u stručnim oblastima izbjegnuta politizacija reformskih aktivnosti.

Skupu se obratio Nj.E. Bosse Hedberg, Ambasador Kraljevine Švedske u Sarajevu. U panelu su učestvovali uvaženi, g. Faris Vehabović, sudija Ustavnog suda Federacije BiH, Nj.E. g. Dimitris Kourkoulas, šef Misije Delegacije Europske unije u BiH, gđa. Nevenka Savić, direktor Direkcije za europske integracije Vijeća Ministara BiH, te predstavnici VPI BH.

Projekt financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) a realizator projekta je Vanjskopolitička inicijativa BH. Vanjskopolitička inicijativa BH je nevladina, neprofitna i nezavisna organizacija posvećena promišljanju i analiziranju vanjske politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Poseban aspekt našeg rada je praćenje stepena izvršavanja obaveza iz Prelaznog sporazuma – SSP-a u procesu europskih integracija. Projekt ima za cilj da demistificira proces evropskih integracija, približi ga i pojasni građanima BiH, omogući osnovu za raspravu o konkretnim stvarima između civilnog sektora i institucija BiH zasnovanu na argumentima i činjenicama.

Jedan od osnovnih nalaza ovog izvještaja jeste da je došlo do značajnog napretka vezano za realizaciju obaveza iz glave VII – Pravda, sloboda, sigurnost posebice dijela komplementarnog Mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Također, napredak je napravljen u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (glava IV) te finansijske suradnje tj. aplikacija za sredstva iz IPA fondova. No u ostalim oblastima BiH više ili manje stagnira. Jedinstvena ocjena bi bila da je napredak u realizaciji obaveza iz Prelaznog sporazuma vidljiv u onim oblastima gdje postoji nepodijeljen politički interes članica koalicione vlasti te u stručnim oblastima gdje je zahvaljujući profesionalizmu i entuzijazmu nosilaca posla izbjegnuta politizacija reformskih aktivnosti.

Prva radionica projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcioniše EU kroz Lisabonski sporazum.

Vanjskopolitička inicijativa počinje sa implementacijom projekta „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“ koji financira Britanska ambasada u Sarajevu. Prva radionica održana je 30.-31.03.2011. godine na temu „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručno osoblje Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije BiH te Parlamentarne skupštine BiH. Za ovu priliku VPI BiH pripremila je i Vodić kroz Lisabonski sporazum i evropske integracije BiH, kao i Imenik evropskih integracija.

U tu svrhu planiramo organizaciju četiri seminara, koji će obuhvatiti prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.

Kamingespräch: „Njemačka vanjska politika: Od namjere do inicijative“

Treći u nizu popodnevnih razgovora uz kamin, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku njemačke političke Fondacije Friedrich Ebert (FES) održan je 24.03.2011. godine na temu Njemačke vanjske politike o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu „Njemačka vanjska politika: Od namjere do inicijative“.

Stabilnost Balkana je jedno od centralnih pitanja vanjske i sigurnosne politike Njemačke i EU. Klasično viđenje koje polazi od Hrvatske i Srbije kao nosivih stubova balkanske stabilnosti mora biti preispitano, budući da se teret balkanskih problema pokazao prevelikim da bi stajao oslonjen na samo dva stuba, Posebno ako se ima u vidu činjenica da je dobar dio tih problema uzročno-posljedično vezan sa jednim ili oba ta stuba.

Spremnost jedne od najvećih evropskih i svjetskih sila da se angažiraju u BiH i da pritom taj angažman dugoročno usmjere na otklanjanje barijera funkcioniranja BiH kao budućeg kandidata za članstvo u EU, nešto je čemu vrijedi dati šansu. Cijenimo da je Njemački stav spram krize u BiH evoluirao i konačno prihvatio činjenicu da je BiH specifična država, te da je takva dobrim dijelom zahvaljujući i međunarodnom angažmanu, te da joj kao takvoj ne mogu pomoći isključivo i samo uslovi procesa stabilizacije i pridruživanja.
Njemačka namjera ne može postati inicijativa bez jake sinergije sa ključnim partnerima. Njemačka inicijativa, ako do nje dođe, mora imati u vidu da je BiH u takvom stanju koje više ne trpi eksperimente.

Ako Zagreb i Beograd nisu spremni igrati mnogo konstruktivniju ulogu, onda je bolje da njihov doprinos bude tako što će se sami isključiti iz procesa i prepustiti ga onima u čiji bi se klub željeli učlaniti.

VPI BiH planira u narednom periodu organizirati slične razgovore o situaciji na Bliskom istoku, njemačkoj vanjskoj politici u BiH i drugim temama važnim za profiliranje vanjske politike BiH. Impulsi za ove rasprave bit će analize koje će sačiniti eksperti i suradnici VPI, a koje će biti objavljene i na našoj web stranici.

Kamingespräch: „Revolt u arapskim zemljama – promjene ili samo obećanja“

Drugi u nizu popodnevnih razgovora uz kamin, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku njemačke političke Fondacije Friedrich Ebert (FES) održan je 17.03.2011. godine na temu revolt u arapskim zemljama o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu „Revolt u arapskim zemljama – promjene ili samo obećanja“

Socijalni i politički pokreti stotina hiljada stanovnika arapskih zemalja s početka 2011. Godine nisu ni blizu svoga kraja. Zahtjevi protestanata snažno variraju: od promjena vlasti i vladara, zahtjeva za temeljne ustavne, političke i ekonomske reforme, za demokratizaciju, ljudska prava i slobode, do zahtjeva za suštinsko preispitivanje vanjskopolitičkih i geostrateških pozicija država i vlada, ukupnog koncepta i načina realizacije različitih interesa u regiji itd.

Ima li Zapad u aktualnim prilikama želje, volje i spremnosti, da li je uopće strukturiran politički i ekonomski tako da može ući u proces preispitivanja opstojnosti vještačke ali rasprostranjene dileme u vezi s „ostatkomsvijeta“ – demokracija ili sigurnost? Mnogo je razloga za vjerovanje da je na tome planu i ključ za osiguravanje prosperitetnije budućnosti za sve i na Bliskom istoku.

VPI BiH planira u narednom periodu organizirati slične razgovore o situaciji na Bliskom istoku, njemačkoj vanjskoj politici u BiH i drugim temama važnim za profiliranje vanjske politike BiH. Impulsi za ove rasprave bit će analize koje će sačiniti eksperti i suradnici VPI, a koje će biti objavljene i na našoj web stranici.