Inostrana pomoć BiH u borbi protiv pandemije COVID – 19

Autori/ce:

Hata Kujraković

Hana Sarajlić

Emir Velić

Mahir Sijamija

PDF – Inostrana pomoć BiH u borbi protiv pandemije COVID – 19 

Dokument je nastao u sklopu programa “FPI BH Research Internship”, koji provodi Vanjskopolitička inicijativa BH. Stavovi i informacija izneseni u ovom dokumentu su stavovi i informacije autora/ica nužno ne odražavaju stavove i informacije projekta i Vanjskopolitičke inicijative BH.

Strateški okvir za reformu javne uprave

Imaju li vlade Zapadnog Balkana učinkovite programe za reformu javne uprave? Da li se reforma javne uprave svrishodno implementira?. Postoje li funkcionalne structure koje upravljaju razvojem i provedbom reformi? Saznajte u ovoj WeBER infografici! 

Kako biste vidjeli infografiku u punoj veličini, kliknite ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje

Odgovornost

Imaju li zemlje Zapadnog Balkana dobre zakone o slobodi pristupa informacijama i da li se oni konzistentno primjenjuju? Saznajte u ovoj WeBER infografici!  

Kako biste vidjeli infografiku u punoj veličini, kliknite ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje  (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje.

Razvoj i koordinacija politika

U kojoj su mjeri informacije o učinku Vade otvorene i dostupne javnosti?

Imaju li organizacije civilnog društva svoju ulogu kada je u pitanju ispunjavanje obaveza koje Vlada ima te ostvarivanje ciljeva? Jesu li odluke Vlade pripremljene na transparentan način?

Saznajte u ovoj WeBER infografiki. Preuzmite infografiku ovdje. (dostupno na engleskom jeziku)

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje.

Upravljanje javnim finansijama

Koliko su transparentni i dostupni budžetski dokumenti? Kako vlade komuniciraju i sarađuju s javnošću u vezi s javnom internom financijskom kontrolom (PIFC)? Kako vrhovne revizorske institucije (SAI) komuniciraju i sarađuju sa javnošću o njihovom radu? Saznajte u ovoj WeBER infografici!

Kako biste vidjeli infografiku u punoj veličini, kliknite ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje.