Europeizacija izvan procesa

U januaru 2019. godine, VPI BH započeo je s provođenjem dvogodišnjeg projekta „Europeizacija izvan procesa“ zajedno sa partnerima iz Think for…

Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

O projektu Od decembra 2015. godine Vanjskopolitička inicijativa BH realizuje trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring…