Nakon Samita EU – Zapadni Balkan: BiH plaća cijenu zaostajanja u procesu pridruživanja EU

Piše: Osman Topčagić

Foto: Twitter / EU2020HR

Dvije sedmice nakon Zagrebačkog samita lidera Evropske unije i “partnera” sa Zapadnog Balkana zgodno je vrijeme da se ponovo sagledaju njegovi rezultati i poruke. Već je iznešeno mišljenje da je najveći uspjeh činjenica da je Samit održan. I doista, kad se sagledaju glavni izazovi i pitanja sa kojima se Evropska unija danas suočava ta tvrdnja i dalje stoji. Neki od tih izazova se navode i kao prijetnja samoj opstojnosti Evropske unije kakva je danas. Nastavi čitati “Nakon Samita EU – Zapadni Balkan: BiH plaća cijenu zaostajanja u procesu pridruživanja EU”

Još uvijek bez dovoljnih informacija o učinku

Prvi rezultati praćenja reforme javne uprave (PAR Monitor 2019/2020)

U oblasti razvoja javnih politika, PAR Monitor 2019/2020 je započeo sa ispitivanjem koje su to informacije dostupne građanima o učinku i rezultatima vlada na Zapadnom Balkanu.

Nalazi pokazuju da građani zemalja regije, osim u BiH i, u manjoj mjeri, Sjevernoj Makedoniji, nemaju pristup osnovnim informacijama o radu njihovih vlada; nivo detalja koji je dat u godišnjim izvještajima o radu je mahom nedovoljan za ostvarenje djelotovornog nadzora od strane javnosti. U pogledu razumljivosti i podacima o učinku u navedenim izvještajima situacija je još slabija, a pogotovo je neredovno izvještavanje o sprovođenju centralnih strateških dokumenata. Nastavi čitati “Još uvijek bez dovoljnih informacija o učinku”

Proaktivno objavljivanje informacija još uvijek na niskom nivou u regionu

Prvi rezultati praćenja reforme javne uprave (PAR Monitor 2019/2020)

Zabrinjavajući trendovi u pogledu ograničenog proaktivnog objavljivanja informacija od strane uprava regiona, a koji su uočeni u prvom PAR Monitoru 2017/18 godine, nisu se značajno promijenili ove godine. Nastavi čitati “Proaktivno objavljivanje informacija još uvijek na niskom nivou u regionu”

VPI BH kampanja – “EU i BiH?”

Vanjskopolitička inicijativa BH je prošlog mjeseca na društvenim mrežama organizovala kampanju “EU i BiH?” kojoj je cilj bio aktuelizacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini jer je proces rijetko prisutan u javnosti još od dobivanja Mišljenja o aplikaciji za članstvo u EU.

Kampanja “EU i BiH?” se sastojala od promocije 29 video snimaka na stranicama/profilima Vanjskopolitičke inicijative BH na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter u kojima su javne ličnosti i predstavnici institucija BiH i EU, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, civilnog društva, akademske zajednice i medija govorili o evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Kampanja je počela 10. aprila video porukom Johanna Sattlera (šefa Delegacije EU i EUSR) i završena je 12. maja porukom Anide Šabanović, direktorice Vanjskopolitičke inicijative BH. Tri ambasadora EU zemalja su uzela učešće u kampanji – Njemačke, Austrije i Švedske. Institucije BiH bile su također predstavljene – članom Predsjedništva BiH (Željkom Komšićem), četvoricom poslanika u Parlamentarnoj skupštini (Sašom Magazinovićem, Nikolom Lovrinovićem, Šemsudinom Mehmedovićem i Borislavom Borenovićem), koordinatorom Ureda za reformu javne uprave (Draganom Ćuzulanom) i direktorom Ureda Vlade FBiH za evropske integracije (Vjekoslavom Čamberom). Također, imali smo video poruke i od Drahoslava Štefaneka, Specijalnog predstavnika za migracije i izbjeglice Vijeća Evrope, Amera Kapetanovića iz Vijeća regionalne saradnje i Nermina Kujovića iz Fondacije Friedrich Ebert. Adnan Ćerimagić, Faruk Hadžić i Denis Čarkadžić, analitičari, su također uzeli učešće. Civilno društvo su predstavljali Leila Bičakčić (CIN), Jasmina Pašalić (VPI BH), Adis Muhović (CPU), Ismail Šehić (BRAVO Fondacija) i Rasim Ibrahimagić (Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH). Akademsku zajednicu su predstavljale Nedžma Džananović Miraščija (Univerzitet u Sarajevu) i Dženeta Karabegović (Univerzitet u Salzburgu). Ispred medija, imali smo video poruke Brankice Smiljanić (Al Jazeera) i Senada Dorića (HEMA TV). I na kraju, učešće je uzela i Amna Popovac, poduzetnica i aktivistkinja.

Video poruke možete pogledati u nastavku:

 

 

Vanjske politike država Zapadnog Balkana – usklađenost sa vanjskom politikom EU

Vanjskopolitička inicijativa BH je u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert 25.04.2020. godine organizovala online predstavljanje političke analize “Vanjske politike država Zapadnog Balkana – usklađenost sa vanjskom politikom EU” autorice prof. dr. Nedžme Džananović Miraščija.

U predstavljanju analize, Nedžma Džananović Miraščija navela je da svih šest država Zapadnog Balkana vrlo jasno u svojim vanjskopolitičkim prioritetima navodi članstvo u EU, pa se obaveza za usklađivanjem i približavanjem ne čini posebno zahtjevnom ili inkompatibilnom s utvrđenim nacionalnim interesima u svakoj od tih država. Također, sasvim logičnim čini se i kontinuirana izgradnja diplomatsko-birokratskih kapaciteta, jer je i to značajna pretpostavka sudjelovanja u pravima i obavezama koje članstvo podrazumijeva. Evropska unija putem ovih uslova testira političko i simboličko opredjeljenje država, njihovo usaglašavanje i zajedničko djelovanje, ali i spremnost za kontinuirano ulaganje u razvoj konkretnih diplomatsko-birokratskih kapaciteta za bavljenje širim međunarodnim kontekstom.

Osnovni cilj ove analize bio je utvrditi da li, u kojoj mjeri, i na koji način, zemlje Zapadnog Balkana ispunjavaju ovaj dio političkih kriterija, te identificirati faktore i aktere koji utječu na veći ili manji stepen usklađenosti. Usklađenost s vanjskom politikom EU u konkretnim međunarodnim okolnostima istovremeno je jasan indikator stvarne utemeljenosti deklarativnih vanjskopolitičkih prioriteta ZB6, ali i dometa transformativne i strukturalne vanjskopolitičke moći EU u ovoj oblasti, pogotovo u odnosu na druge aktere prisutne u regionu u različitim kapacitetima.

Zamjenik šefa Delegacije EU, Khaldoun Sinno, na otvaranju predstavljanja analize istakao je da Evropska unija ovu regiju tretira drugačije nego ostale zemlje jer ih vide kao buduće članice Evropske unije. “Međutim, na tom putu mi imamo i očekivanja: EU mora vidjeti motivaciju kod lidera da ispune data obećanja! Evropska unija je tu da pomogne, u to nema sumnje”, zaključio je Sinno.

Na panelu koji je održan kao dio predstavljanja analize, Jasmin Hasić, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i jedan od panelista, naglasio je da moramo nastaviti razgovarati na ovu temu. “Pitanja vezana za vanjsku politiku u BiH akademski i u praktično-institucionalnom smislu su pomalo zamrle, te je potreban dijalog za njihovo oživljavanje”, zaključio je Hasić. Adi Ćerimagić iz Evropske inicijative za stabilnost (ESI) rekao je da je naša pozitivna svijesti o promjeni jako bitna. “Historijski važna poruka od prije nekoliko dana jeste da zemlje Zapadnog Balkana mogu zajedno mnogo toga, primjer je pismo ministara vanjskih poslova država koje su uputili prema EU. To je jedna od pozitivnih promjena i svijesti zajedničkom djelovanju”. Senada Šelo-Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Zagreb, Hrvatska) izjavila je da smo sami kreatori svoje sreće i života. “Kada budemo tu svijest imali onda ćemo lakše svijet da razumijemo i mijenjamo”, završila je Šelo-Šabić.

Panel je moderirala Hana Sokolović, reporterka i voditeljica N1 televizije. Svoj osvrt su dali i predstavnici iz drugih zemalja: Sena Marić, projektna menadžerica i viša istraživačica u Centru za evropske politike (CEP), prof. dr. Gordana Đurović – predsjednica Crnogorske panevropske unije i bivša potpredsjednica Vlade i ministrica evropskih integracija Crne Gore, ambasador Andrej Lepavcov, bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Evropskoj uniji, ambasador Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, bivši ambasador BiH pri EU i Velike Britanije, bivši direktor DEI.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice i nadležnih institucija, rezidentnih ambasada i misija u Bosni i Hercegovini i medija.

Analiza je dostupna ovdje.

   

Vanjske politike na Zapadnom Balkanu – Usklađenost sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU

(Vanjsko)političko svrstavanje uz stavove EU u međunarodnim pitanjima, nije samo obaveza koju podrazumijeva proces priključenja EU, već suštinski testira političko i praktično opredjeljenje država Zapadnog Balkana za bavljenje širim međunarodnim kontekstom.

Kad je riječ o usklađenosti sa ZVSP EU, procenat saglasnosti država Zapadnog Balkana s deklaracijama Visokog predstavnika i odlukama Vijeća EU varira, a komparativna analiza pokazuje da se ni nivo usklađenosti ne poklapa sasvim sa statusom država u procesu priključenja članstvu EU.

Analizu možete preuzeti ovdje.

Nedžma Džananović, april 2020.

VPI BH KAMPANJA: Koliko transparentno institucije BiH informišu javnost u vremenu pandemije COVID-19

U demokratskim društvima vlast radi za dobrobit svojih građana i u saradnji sa njima. Jedna od vrijednosti demokratskog uređenja je transparentnost rada njenih upravnih struktura, kao i poštivanje neotuđivih prava njenih građana/građanki.

Proaktivna transparentnosti i sloboda pristupa informacijama su osnovni načini direktne komunikacije između države i njenih građana/građanki. Kako bi se izgradilo povjerenje građana u upravu, ona mora biti transparentna, njen rad mora biti vidljiv i razumljiv građanima, jer se time smanjuje mogućnost korupcije i zloupotrebe vlasti, te omogućuje građanima/građankama da uzmu aktivno učešće u donošenju odluka.

 

Vanjskopolitička inicijativa BH je od početka aprila na društvenim mrežama provodila kampanju o tome koliko transparentno institucije BiH informišu javnost u vremenu pandemije COVID-19. Na objavljenim infografikama obuhvaćene su nadležne institucije na državnom i entitetskom nivou.

Ovom kampanjom Vanjskopolitička inicijativa BH je željela pokazati građanima da web stranice institucija postoje radi njih i da oni imaju pravo (ali i obavezu) da prate rad institucija kao i način informisanja.

Cilj je bio i to da se građani/građanke dodatno motivišu da potrebne i provjerene informacije traže od nadležnih institucija i da sami saznaju da li je to moguće i u kojoj mjeri.

DIPLOMACY TALKS PODCAST / epizoda 1 – prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija

U prvoj emisji “Diplomacy talks podcast-a” smo razgovarali o obrazovanju u vremenu pandemije COVID-19, kako se institucije BiH snalaze u istoj, te smo se osvrnuli i na predstavljanje analize “Vanjske politike država Zapadnog Balkana – usklađenost sa vanjskom politikom EU” kroz razgovor sa autoricom prof. dr. Nedžmom Džananović Miraščija, vanrednom profesoricom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
 
Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung Bosnien und Herzegowina organizuje predstavljanje analize u subotu, 25.04.2020. godine, u terminu od 16:00 do 17:30 sati na platformi Zoom. Za registraciju i učešće javite nam se na e-mail: haris@vpi.ba.
 
Ovo je prva emisija “Diplomacy talks podcast-a” koja ima za cilj razgovor o vanjskopolitičkim prioritetima BiH, transparentnosti institucija i ostalim temama bitnim za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
 
 

Pozivamo vas na predstavljanje analize: “Vanjske politike država Zapadnog Balkana – usklađenost sa vanjskom politikom EU”, autorice prof. dr. Nedžme Džananović Miraščija

Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BiH organizuje predstavljanje analize Vanjske politike država Zapadnog Balkana – usklađenost sa vanjskom politikom EU ,autorice prof. dr. Nedžme Džananović Miraščija.

Predstavljanje će se održati u subotu, 25.04.2020. godine, u terminu od 16:00 do 17:30 sati na platformi Zoom.

Refleksija i komentari na analizu:
• Dr. Jasmin Hasić, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova BiH
• Adnan Ćerimagić, European Stability Initiative, Berlin (ESI)
• Dr. Senada Šelo-Šabić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Službeni jezik predstavljanja je BHS i prevod neće biti obezbjeđen. Također, predstavljanje će biti snimano i postoji mogućnost da će nakadno biti objavljeno, dijelom ili u cjelini.

Učesnici diskusije će biti predstavnici institucija EU i BiH, nevladinog sektora, akademske zajednice, medija, te studenti srodnih fakulteta. Predstavljaju će prisustvovati i određeni broj učesnika iz zemalja regije.

Za registraciju i učešće javite nam se na e-mail: haris@vpi.ba najkasnije do srijede, 22.04.2020., a za sve dodatne informacije i eventualna pitanja, stojimo vam na raspolaganju.
Linkove i tehničke upute ćete dobiti naknadno, po prihvaćanju poziva.

Diplomatija u kriznim situacijama: Bosna i Hercegovina u vrijeme COVID – 19

Piše: Mahir Sijamija

Ilustracija: Vanjskopolitička inicijativa BH

Od 5. marta 2020. godine, kada su registrovana prva dva slučaja zaraze,  građani Bosne i Hercegovine zajedno sa milionima ljudi širom svijeta suočavaju se s virusom COVID – 19. Protok ljudi, robe i kapitala je zaustavljen. Bosna i Hercegovina se poslije 2008. godine i globalnog financijskog kraha opet suočila sa krizom koja je zahvatila cijeli svijet, a koju će ovako mala zemlja teško sama prebroditi. Države širom svijeta suočavaju se s problemima nedostatka medicinske opreme za borbu protiv virusa, hrane i pitke vode. Veliki broj ljudi je ostao bez zaposlenja, čime je preživljavanje u vremenu zdravstvene krize postalo još teže. Nastavi čitati “Diplomatija u kriznim situacijama: Bosna i Hercegovina u vrijeme COVID – 19”