(Ne)slobode i (ne)sigurnost virtuelnog svijeta

Autorka: Nizama Husetić Sloboda se može definirati kao mogućnost samostalnog, nezavisnog djelovanja, mogućnost samoodređenja čovjeka. Ona se odnosi, u općenitom…