Kroz slijepu ulicu: Iskorištavanje novih prilika za jačanje odnosa EU i Zapadnog Balkana

Uspješna ekonomska i demokratska transformacija Zapadnog Balkana ne ovisi samo o koherentnijem političkom angažmanu EU i njenih država članica s regijom, već i o učinkovitijoj upotrebi čitavog spektra alata unutar novih politika proširenja. Revidirana metodologija za pristupne pregovore i nedavno najavljeni Ekonomski i investicioni plan (EIP) imaju potencijal da ožive trom proces integracije u EU. Da bi ovi instrumenti bili uspješni, bilo bi neophodno pokazati da pomažu u napredovanju procesa. To će biti slučaj samo ako se započnu pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, tj. Prve međuvladine konferencije (IGC) održavaju se za vrijeme njemačkog predsjedavanja Vijećem EU. Na taj će način EU i njene države članice pokazati svoju stvarnu posvećenost procesu, a također će vjerovatno podstaknuti ostale zemlje u regionu da ubrzaju svoje lokalne procese transformacije u skladu sa pristupanjem EU.

Analiza je dostupna samo na engleskom jeziku. Preuzmi PDF*