2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

U saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, danas smo organizovali panel diskusiju na temu “2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine”. Povod događaja je istoimeni dokument za diskusiju autora Osmana Topčagića, napisan s ciljem poticanja na razgovor i debatu o trenutnom procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i budućnosti zemalja zapadnog Balkana.

Učesnici panela, Nedžma Džananović-Miraščija, docentica Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Svetlana Cenić, ekonomska stručnjakinja i Đorđe Tomić, viši asistent Fakulteta političkih nauka Banja Luka, u svojim su osvrtima naglasili potrebu struktuiranih i informiranih debata na ovu i sličnu tematiku kako bi se javnost, a i ključni akteri procesa integracija, što više uključili i dali značajan doprinos.

Panelisti su takođe naglasili važnost odmicanja reformskih procesa od uplitanja dnevno-političkog diskursa kako bi se omogućilo da BiH konačno krene naprijed s procesom stabilizacije i pridruživanja i učini to za dobrobit građana države, a ne partikularnih interesa.

Dokument za diskusiju preuzmite ovdje ⟶ 2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

2015.-2025. - Evropski put Bosne i Hercegovine