Monitoring posjete dobitnicima grantova u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Kraljevina Holandija, u periodu od 14.07.2017. do 27.07.2017. godine organizovala je posjete i sastanke sa organizacijama civilnog društva (ukupno 6 OCD), koje su dobile mali grant u okviru WeBER projekta „Mali grantovi za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou“ iz BiH.

Predstavnici VPI BH WeBER tima su ovom prilikom posjetili organizacije iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Bratunca, Doboja, Banja Luke i Livna.

Na sastancima se, između ostalog, razgovaralo o projektnim aktivnostima koje su do sada urađene i sprovedene, o izazovima i problemima sa kojim su se do sada susretali te narednim koracima. Predstavnici svih šest organizacija su realizovali pripremne aktivnosti na području lokalnih zajednica koje su obuhvaćene projektnim prijedlozima, te su u procesu izrade metodologije za istraživanje.

OCD dobitnice iz BiH su:

Udruženje građana CORDIS Istočna Ilidža

Naziv projekta: Monitoring, edukacija građana i podizanje javne svijesti o primjeni reforme javne uprave na lokalnom nivou

Istraživanje će se sprovoditi u 6 općina: Istočna Ilidža,Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Trnovo, Pale i Sokolac.

Udruženje žena Priroda Bratunac

Naziv projekta: Monitoring rada  lokalnih skupština – primjena mehanizama građana u donošenju odluka

Istraživanje će se sprovoditi u 3 općine: Srebrenica, Milići  i Bratunac.

Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator Sarajevo

Naziv projekta: Lokalna uprava – servis za nas!

Istraživanje će se sprovoditi u Kantonu Sarajevo – 6 općina (Opština Centar, Stari Grad,Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća).

Centar za razvoj civilnog društva u BiH Doboj

 Naziv projekta: Monitoring odgovornosti i pružanja  usluga  od strane javne lokalne samouprave  u  općinama Doboj Istok, Gračanica, Petrovo , Lukavac, Doboj Jug i Tešanj

Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka

Naziv projekta: Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave

Istraživanje će se sprovoditi u gradovima Banja Luka i Tuzla.

Centar za građansku suradnju Livno

Naziv projekta: Građani za odgovornu lokalnu vlast

Istraživanje će se sprovoditi u 4 općine: Posušje, Grude, Livno and Tomislavgrad

Za dodatne informacije o projektu posjetite www.par-monitor.org