Predstavljanje političke analize “Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni”

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je danas, 20. februara 2017. godine javno predstavljanje političke analize „Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni“ autora Igora Kosića.

Na samitu Ujedinjenog naroda o održivom razvoju održanom  u New Yorku 2015.godine, usvojena je Agenda održivog razvoja 2015-2030 koja sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) kao “univerzalnog poziva na akciju kako bi se okončalo siromaštvo, zaštitila planeta i osigurao mir i prosperitet za sve ljude”. Bosna i Hercegovina je, kao i sve druge članice UN-a podržala Agendu i obavezala se na implementaciju. COD koji su nastavak i razrada Milenijskih razvojih ciljeva (MRC), prepoznatih kao uspješno i korisno sredstvo da se u središte interesa stave specifični razvojni ciljevi. U periodu implementacije politika djelovanja MRC, BiH je takođe potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji je stupio na snagu 2015. godine. Novi izazovi očekuju BiH na putu EU integracija, a Reformska agenda se ističe kao okvirna politika djelovanja koja treba da se nosi sa ovim izazovima. I dok je Reformska agenda (2015.-2018.) trenutno naistaknutiji kratkoročni političkih okvir za napredak i razvoj, BiH predstoji sprovođenje dalekosežnije “reformske agende”- Ciljeva održivog razvoja. Ova politička analiza ima za cilj podcrtati i istaći važnost Ciljeva održivog razvoja, kao dugoročne politike djelovanja u BiH u političkom okruženju koje je uglavnom preokupirano dnevnom politikom.

Komentatori analize, Miloš Prica, nacionalni koordinator BiH za Centralnoevropsku inicijativu pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH i gđa Envesa Hodžić-Kovač iz Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih naroda u BiH, u svojim su osvrtima naglasili važnost informativne i edukativne dimenzije ove političke analize, koja nudi pregled prošlih trendova razvojnih politika BiH te evaluaciju napretka BiH. Autor analize je želio istražiti do kojeg stupnja su Ciljevi održivog razvoja usklađeni sa trenutnim razvojnim politikama u BiH i kroz to poređene predstaviti prioritetna područja djelovanja za BiH.  Komentatori su se složili da će provedba COR kao globalne agende dati bolje rezultate u miru i sigurnosti te da nijedna zemlja to ne može učiniti sama već da će protok podataka i razmjena informacija pomoći pri učinkovitijoj provedbi COR.

Prezentaciji političke analize prisustvovali su predstavnici medija u Bosni i Hercegovini, stručnjaci za oblast održivog i ekonomskog razvoja, te predstavnici organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i ademske zajednice. U centru diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije i osvrta komentatora, našli su se prevashodno pitanja i dileme u vezi sa uspješnom koordinacijom i provođenjem Ciljeva održivog razvoja u BiH te do koje razine će ispunjenje obaveza iz Reformske agende pomoći razvojnom putu BiH. Iako je svaka tranzicija prepuna izazova i teških zadataka, istaknuto je da bi Ciljevi održivog razvoja trebali poslužiti kao dobar i cjelovit okvir u kojem bi se današnje i  buduće kratkoročne politike održivog razvoja adekvatno provele. Učesnici diskusije su se složili da je potreban zajedničkih rad institucija, organizacija civilnog društva i građana BiH na podizanju svijesti o važnosti COR-a za BiH i pronalaženju učinkovitih rješenja koji mogu osigurati održivi socio- ekonomski rast i prosperitet BiH.

Analizu “Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni” preuzmite ovdje

Predstavljanje političke analize: "Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni"