Zajednica praktičara – okosnica sistema strateškog planiranja

Inicijativa za formiranje zajednice praktičara koja bi trebala da bude okosnica sistema strateškog planiranja i provedbe strategija razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine je razmatrana na konferenciji Mreže kantonalnih praktičara, održanoj u Neumu od 30. maja do 1. juna 2016., uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, Lejla Ramić-Mesihović je održala prezentaciju o ulozi kantona u procesu evropskih integracija BiH, glavnim izazovima u tom procesu te dosadašnjem napretku. Tokom konferencije takođe je predstavljen projekat koji VPI BH implementira sa kantonalnim administracijama u šest kantona FBIH „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“.

Cilj konferencije je razmjena dobrih praksi u sistemu strateškog planiranja i provedbi strategija razvoja u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je organiziranju provedbe strategija razvoja, te okvirima i praksi planiranja na različitim nivoima vlasti – od kantonalnog, entitetskog do državnog. Na konferenciji su  učestvovali  više od 30 praktičara za planiranje razvoja iz svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnici ključnih institucija sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, te stručnjaci iz Hrvatske, koji su predstavili primjere dobrih praksi iz Evropske unije.

Zajednica praktičara - okosnica sistema strateškog planiranja