Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”

Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”, u organizaciji  Kluba Parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Međunarodnog Republikanskog Instituta (IRI) i Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), uspješno je završena 13.05.2016. u Sarajevu. Cilj organizacije ove konferencije, fokusiran na implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN, bio je da se zajedničkim djelovanjem članica Kluba Parlamentarki, panelista i gostiju izrade zaključci i preporuke koje će unaprijediti rad na osnaživanju položaja žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu u BiH. Tokom konferencije, zahvaljujući panelistima i diskutantima, napravljeni su početni zaključci dok će se u narednom periodu intenzivirati napori na realizaciji istih.

Nj.E. Maureen Cormack, ambasadorica SAD u BiH i Nj.E. Edward Ferguson, britanski ambasador u BiH prisustovali su svečanom otvaranju konferencije i u svojim govorima istakli važnost održavanja ovakvog događaja i pohvalili napore Kluba Parlamentarki u naglašavanju važnosti političkog osnaživanja, ekonomskog učešća te sigurnosti žena. “Više žena mora biti prisutno u prostorijama gdje se donose značajne odluke”, istakla je ambasadorica i dodala da se žene u BiH i regionu suočavaju sa sličnim problemima te podvukla da su žene budućnost ove države i njena snaga. Ambasador Ferguson naglasio je da je neophodna promjena svjesti kako bi se postigla rodna ravnopravnost i istakao važnost kvalitetnog obrazovanja koje će ženama omogućiti razvijanje vještina i samopouzdanja za uspjeh.

Zašto je jos uvijek podzastupljenost žena u tijelima odlučivanja, zašto je jos uvijek društvo nespremno prepoznati iznimne potencijale žena, nedostaje li nam žena u organima vlasti, o prisustvu stereotipima i vlastitim iskustvima govorili su članovi panela, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, istaknuti stručnjaci iz države i regiona. Učesnici su, između ostalog, naglasili da je ravnopravnost spolova u političkom djelovanju temeljni aspekt savremenog demokratskog upravljanja i najvažniji faktor za postizanje rodne ravnopravnosti.

Organizatorice konferencije, zastupnice Zana Marjanović, Darijana Katić, Emina Mutap i Alma Macić naglasile su da žele poslati poruke kako društvo bez glasa žena nema budućnosti te da se hitno treba krenuti u suštinske reforme kojim bi se rodna ravnopravnost u potpunosti ispoštovala u svim sferama života. Posebno je naglašeno osiguravanje medijskog prostora ženskih prava koja često bivaju nepravedno zanemarena kao i neophodnost saradnje izvršne i zakonodavne vlasti sa nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom u rješavanju pomenutih problema.

Govor ambasadorice Cormack

Govor ambasadora Fergusona

Zaključci konferencije

Konferencija "Ravnopravno učešće ZA žene"