Predstavljanje političke analize: “Status kandidata za članstvo u EU: Između izazova i slabosti”

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je danas, 7. aprila 2016. godine javno predstavljanje političke analize „Status kandidata za članstvo u EU- Između izazova i slabosti“ autora Osmana Topčagića.

Predstavljanje analize na Fakultetu politickih nauka

Ova analiza bivšeg ambasadora Bosne i Hercegovine, eminentnog stručnjaka za proces evropskih integracija i jednog od arhitekata diplomatije BiH dala je prikaze dosadašnjeg napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, te ukazala na predstojeće korake koje BiH mora napraviti ka dobijanju kandidatskog statusa. Ambasador Topčagić je vješto i koncizno evidentirao i analizirao izazove i slabosti koje prijete ovom procesu i koji se ne smiju biti olako shvaćeni ako se želi održati pozitivan momentum ka ostvarenju konačnog cilja – punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Komentatori analize, doc. Dr Nedžma Džananović-Mirašćija i mr Adnan Ćerimagić, u svojim su osvrtima naglasili važnost informativne i edukativne dimenzije ove političke analize, te istakli autorovo iskustvo i suštinsko poznavanje materije koje daje ovoj analizi poseban značaj i stručni legitimitet.

Prezentaciji političke analize prisustvovali su predstavnici medija u Bosni i Hercegovini, stručnjaci za oblast evropskih integracija, te predstavnici organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. U centru diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije i osvrta komentatora, našli su se prevashodno pitanja i dileme u vezi sa uspostavljanjem efikasnog i učinkovitog mehanizma koordinacije, te kompetentnosti nadležnih organa vlasti da odgovore na izazove koje novi pristup EU prema BiH i predaja aplikacije BiH za članstvo sobom sve intenzivnije nose.