Intenziviranje aktivnosti Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Borba za jednaka prava na porodiljske naknade u cijeloj FBiH

Članice Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH su 10. februara 2016., u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH i Međunarodnim Republikanskim Institutom, organizovale okrugli stol „Inicijativa Kluba parlamentarki za ujednačavanje porodiljskih naknada u FBiH“ i obavile inicijalne konsultacije o formiranju javne politike za još artikuliranija nastojanja ovog kluba da se obezbijede jednaka prava na porodiljske naknade u svim kantonima.

Na okruglom stolu prezentirani su podaci koji jasno pokazuju probleme i diskriminatorna rješenja u ovoj oblasti, te je razgovarano o različitim mogućnostima ostvarivanja održivog finansiranja ovog prava. Predsjednica Kluba, Kenela Zuko, rekla je da dolazi do diskriminacije u naknadama za porodilje u FBiH. „Sve majke su iste, sve zaslužuju ista prava“, Zuko je istakla i naglasila podršku Premijera FBiH rješavanju tog pitanja. Nakon okruglog stola, uslijedile su konsultacije sa ekspertima iz Vanjskopolitičke inicijative BH tokom kojih su razmatrani struktura i sadržaj javne politike o obezbjeđenju jednakih prava na porodiljske naknade.

Događaj je poslužio i kao platforma za predstavljanje incijative Kluba za ujednačavanje porodiljskih naknada te je naglašeno da bi se o incijativi Kluba treblo izjašnjavati na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Kroz dugogodišnju saradnju sa nevladnim sektorom i analizama ombudsmena i nevladnih organizacija konstatovano je da postoji diskriminacija u ovoj oblasti na području Federacije BiH. Članice Kluba smatraju da je neophodno donijeti propise koji bi na jedinstven način riješili problem i omogućio porodiljama jednaka prava u ostvarivanju naknada. Parlamentarke podvlače da za podnošenje ovakve incijative postoji i pravni osnov sadržan u Ustavu FBiH. Parlamentarke su iskoristile i ovu priliku da istaknu potrebu za jačom ulogom i širim učestvovanjem žena u svim sferama društva u BiH.

Aktivnosti su održane u sklopu projekta finansiranog kroz program Američke ambasade u BiH.