Od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do pregovora o EU članstvu: šta, kako i kada?

Javnim događajem „Od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do pregovora o EU članstvu: šta, kako i kada?” obilježen je početak projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji BiH“ kojeg sprovodi Public Administration International (PAI) iz Ujedinjenog Kraljevstva u partnerstvu sa Vanjskopolitičkom incijativom BH. Događaj je održan s ciljem ukazivanja na važnost i ulogu državnih službenika, naročito EU koordinatora u procesu EU integracija.

Cilj događaja je bio da se objasne obaveze koje proizilaze iz stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao i važnost uloge EU koordinatora u vladi FBiH i kantonalnim vladama i potrebu za jačanjem njihovih funkcija. Učesnicima su se obratili Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije BiH, britanski ambasador u BiH Nj.E. Edward Ferguson, Specijalni predstavnik EU i šef Delegacije Evropske unije u BiH i u BIH, Nj.E. Lars-Gunnar Wigemark te Darija Ramljak iz Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH. Govornici su naglasili važnost uspješnog sprovđenja reformskog procesa te putu BiH ka Evropskoj uniji kao i važnost spremnosti javne admistracije da odgovori na obaveze iz SSP-a.

Prije interaktivnih sesija koje su vodili gdin Nebojša Lazarević, gđa Snežana Radović i gdin David Brozina, prezentacije o elementima EU integracija, regionalnim iskustvima u prilagodbi SSP i harmonizaciji pravnih propisa održali su gdin Marek Tabor, gdin Dragan Tilev i gđa Tamara Mazal.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju  u junu 2015. godine kao i aktiviranje reformskih mjera predstavljaju priliku da BiH napravi značajan iskorak u smislu ispunjavanja obaveza u procesu evropskih integracija. Kako bi započeti reformski procesi i oni koji slijede imali željene efekte neophodno je posvetiti se unaprijeđenju kvalitete ljudskih resursa unutar javne uprave, naročito u kontekstu EU integracija.

Cilj projekta „Podrška procesu evropskih integracija u FbiH“ je nadogradnja na tekuće i protekle sisteme potpore EU integracija povećanjem učinkovitosti integracije kroz institucionalne reforme i razvoj kapaciteta. Saradnjom sa upravnim tijelima u FBiH uključenim u incijative za integraciju EU (kantonalna administracija, resorna ministarstva FBIH i Ured za EU integracije pri Vladi FBiH) projekat ima za cilj povećati kapacitete buduće koordinacije EU na održivoj osnovi.

Agenda