Regionalna konferencija „Perspektive vanjske politike u regionalnoj i prekograničnoj suradnji“

Završna regionalna konferencija Vanjskopolitičke inicijative BH u sklopu projekta „Perspektive vanjske politike u regionalnoj i prekograničnoj suradnji“

Završna regionalna konferencija Vanjskopolitičke inicijative BH u sklopu projekta „Perspektive vanjske politike“ koja je realizirana uz suradnju Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i uz financijsku podršku Ambasade Švicarske konfederacije u Bosni i Hercegovini održana je 14. maja 2014. godine u Sarajevu.

U fokusu konferencije bili dosadašnji dogovori i pomaci u razvoju regionalne politike pružanje podrške stvaranju prekograničnih mreža, partnerstava, inicijativa i zajedničkih akcija. Ciljevi konferencije bio je podići svijest i znanje o regionalnoj o prekograničnoj suradnji među svim donosiocima odluka kako bi se podržalo njihovo aktivnije učešće u regionalnim i prekograničnim procesima; stvoriti platformu za daljnji konstruktivni dijalog te razgovarati o zajedničkim izazovima, kao i razvijati nove pristupe kroz radne politike ka prekograničnoj suradnji kroz razmjenu iskustava sa ekspertima iz BiH, regiona i Švicarske. Učesnici su razgovarali i o ulogama parlamentarnih komisija/odbora za vanjsku politiku u regionalnoj i prekograničnoj saradnji, odnosno o decentralizaciji prekogranične saradnje u zemljama zapadnog Balkana. U diskusijama tokom ovih panela, posebno je naglašena potreba za jačanjem dobrosusjedskih odnosa u regionu, kao i značaj lokalnih zajednica u procesu priključivanja zemalja regiona zapadnog Balkana Europskoj uniji.

Osim izlaganja predsjedavajućih / predstavnika Komisija / Odbora za vanjske poslove iz zemalja u regionu (Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Crne Gore) svoja izlaganja su dali i gđa. Hoda Dedić, Ekspert za regionalnu suradnju i članica radne grupe „Međunarodni odnosi i diplomacija“, Vanjskopolitičke inicijative BH, g. Hans Roth ambasador i bivši šef odjela za prekograničnu suradnju Ministarstva vanjskih poslova Švicarske, kao i g. Manuel Friesecke, koji upravlja odjelom za međukantonalnu suradnju u Bazelu kao i predstavnika gradova i NVO-a iz regiona i BiH.

Konferenciji je prisustvovalo oko 100 predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na nivou BiH i entiteta, nevladinog sektora, te diplomatsko – konzularnih predstavništava u BiH.