Seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, koji se održao od 09. do 10. septembar 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Predavači na dvodnevnom seminaru su bili:

Gđa. Tanja Miščević, profesorica Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Beogradu i šef pregovaračkog tima Republike Srbije sa EU govorila je na teme „Pravni okvir procesa stabilizacije i pridruživanja“ i „Priprema za Pregovore za EU – Iskustva Srbije“.

Gosp. Amer Kapetanović, Pomoćnik ministra, sektor za bilaterlane odnose, Ministarstvo vanjskih poslova BiH prezentirao je analizu VPI BH na temu „EU – Hrvatska – BiH: Kako je deset godina stalo u jednu“.

Gđa. Ružica Gelo, Članica Pregovaračke skupine za vođenje pregovara o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te glavni pregovarač za poglavlja: 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarstvo, 13. Ribarstvo i 28. Zaštita potrošača i zdravlja

Gosp. gosp. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH govorio je o sigurnost hrane u BiH – uskladenost sa standardima EU kroz prizmu rada agencije za sigurnost hrane BiH