Dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH, koji se održao 12. i 13. marta 2013. godine u hotelu „Garden City“ Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog projekta je pružiti komisijama za europske integracije parlamenata BiH adekvatnu tehničku i stručnu podršku te pružiti informacije o strukturama, mehanizmima i vještinama za planiranje i koordinaciju procesa EU integracija koji bi poslužili kao platforma za kreiranje politika u oblasti ključnih reformi vezanih za EU.

G. Nenad Mikulić, voditelj radne grupe za pregovore Republike Hrvatske iz oblasti okoliša, govorio je o standardima zaštite okoliša u EU – izvorima prava, osnovnim načelima i praksi kao i iskustvima Republike Hrvatske i tehničkim pregovaranjima.

G. Mislav Mataija, sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, govorio je o parlamentarnom nadzoru nad procesom pregovaranja i Hrvatskom pristupanju Europskoj uniji. G. Mataija pružio je detaljniji uvid u rad tijela Hrvatskog Sabora prije i nakon pridruživanja Republike Hrvatske EU.

Gđa. Indira Sulejmanagić iz Odbora Fonda za Zaštitu okoliša Federacije BiH, govorila je o stanju okoliša u BiH kroz prizmu aktivnosti Fonda za Zaštitu okoliša Federacija BiH.