Promocija publikacije „Vodič kroz Lisabonski sporazum“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak, 02.04.2012., u Amfiteatru, Poslovnog centra UNITIC u Sarajevu održana je promocija publikacije „Vodič kroz Lisabonski sporazum“.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u Evropskoj Uniji. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju javnim diskursom u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo nije posvećeno dovoljno pažnje. U cilju pružanja pregleda ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU nakon usvajanja Lisabonskog sporazuma, Vanjskopolitička inicijativa BH je pripremila publikaciju pod nazivom ‘Vodič kroz Lisabonski sporazum’ uz pomoć Britanske ambasade u BiH.

Uvodnu riječ i predstavljanje Publikacije „Vodič kroz Lisabonski Sporazum“ održala je direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH gđa. Lejla Kablar. Ukazujući na značaj Lisabonskog ugovora, iskazala je da ovaj dokument omogućava Evropskoj uniji jači i jasniji glas u svijetu, čuvajući istovremeno nacionalne interese države članica. „Sami ciljevi Lisabonskog ugovora su učinili Evropsku uniju demokratičnijom i spremnom da ispuni očekivanja građana Evrope“, smatra gđa. Kablar.

Marinko Čavara, član komisije za evropske integracije Federalnog Parlamenta smatra da Evropska unija treba i dalje nastaviti s pozitivnim odnosom prema Bosni i Hercegovini kada je u pitanju rješavanje prepreka na tom putu. Šefik Džaferović, član Zajedničke komisije za evropske integracije, Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući zajedničke parlamentarne komisije za provođenje presude Sejdić-Finci, smatra da će Bosna i Hercegovina ukloniti zastoj na evropskom putu i da će jedini preostali uslov za aplikaciju za članstvo biti skoro ispunjen.

Hafeza Sabljaković, član Komisije za evropske integracije Parlamenta Federacije BiH, istaknula je značaj uloga nacionalnih parlamenata u procesu evropskih integracija, a Nermina Zaimović-Uzunović, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, značaj parlamentarne suradnje u procesu evropskih integracija i Grupe prijatelja BiH u Evropskom parlamentu.

Branislav Borenović, predsjednik odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS, ocijenio je da pored plana integriranja u Europsku uniju, nedostatak ljudskih resursa predstavlja jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu. „To će biti najveći izazov za Savjet ministara, za Vladu Republike Srpske i Vladu Federacije BiH“, istakao je Borenović.