Održana Prezentacija Drugog polugodišnjeg izvještaja za 2009. godinu u sklopu Projekta “Monitoring Procesa Evropskih integracija BiH”

Značajan napredak u realizaciji obaveza iz glave VII – Pravda, sloboda, sigurnost posebice dijela komplementarnog Mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Također, napredak je napravljen u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (glava VI) te finansijske suradnje tj. aplikacija za sredstva iz IPA fondova. Napredak u realizaciji obaveza iz Prelaznog sporazuma vidljiv u onim oblastima gdje postoji nepodijeljen politički interes članica koalicione vlasti te u stručnim oblastima izbjegnuta politizacija reformskih aktivnosti.

Skupu se obratio Nj.E. Bosse Hedberg, Ambasador Kraljevine Švedske u Sarajevu. U panelu su učestvovali uvaženi, g. Faris Vehabović, sudija Ustavnog suda Federacije BiH, Nj.E. g. Dimitris Kourkoulas, šef Misije Delegacije Europske unije u BiH, gđa. Nevenka Savić, direktor Direkcije za europske integracije Vijeća Ministara BiH, te predstavnici VPI BH.

Projekt financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) a realizator projekta je Vanjskopolitička inicijativa BH. Vanjskopolitička inicijativa BH je nevladina, neprofitna i nezavisna organizacija posvećena promišljanju i analiziranju vanjske politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Poseban aspekt našeg rada je praćenje stepena izvršavanja obaveza iz Prelaznog sporazuma – SSP-a u procesu europskih integracija. Projekt ima za cilj da demistificira proces evropskih integracija, približi ga i pojasni građanima BiH, omogući osnovu za raspravu o konkretnim stvarima između civilnog sektora i institucija BiH zasnovanu na argumentima i činjenicama.

Jedan od osnovnih nalaza ovog izvještaja jeste da je došlo do značajnog napretka vezano za realizaciju obaveza iz glave VII – Pravda, sloboda, sigurnost posebice dijela komplementarnog Mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Također, napredak je napravljen u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (glava IV) te finansijske suradnje tj. aplikacija za sredstva iz IPA fondova. No u ostalim oblastima BiH više ili manje stagnira. Jedinstvena ocjena bi bila da je napredak u realizaciji obaveza iz Prelaznog sporazuma vidljiv u onim oblastima gdje postoji nepodijeljen politički interes članica koalicione vlasti te u stručnim oblastima gdje je zahvaljujući profesionalizmu i entuzijazmu nosilaca posla izbjegnuta politizacija reformskih aktivnosti.